Antti Rantakangas: kaupalla ratkaiseva rooli alkutuotannon turvaamisessa

Kansanedustaja Antti Rantakankaan (kesk.) mukaan maatalouden kannattavuusongelman helpottamisessa on kaupalla ratkaiseva rooli.

Hallituksen päättämä 25 miljoonan euron kriisipaketti oli oikean suuntainen, mutta muutaman sentin korotus tuottajien osuuteen maitolitrassa tai muutama kymmenen sentin lihakilossa nostaisi alkutuotannon kannattavuuden plussalle.

– Maatalouden vaikeudet eivät alkaneet viime kesästä, mutta kannattavuustilanne vaikeutui lisää huonojen korjuuolosuhteiden jälkeen, muistutti Siikalatvalla puhunut Rantakangas.

Valtiontalouden koheneminen ja työllisyyden paraneminen hyödyttävät kaikkia suomalaisia.

– Kasvava kansantalous mahdollista hyvinvointiyhteiskunnan perustan säilymisen jatkossakin. Työttömien määrä aleni vuodessa noin 56 000 ihmistä, se merkitsee lähes 200 000 suomalaiselle parempaa elämisen edellytystä. Valtion velan kasvun pieneneminen puolestaan helpottaa lasten ja nuorten tulevaa verorasitusta. Maaseudun kannalta biotalous eli luonnonvarojen laajempi hyödyntäminen tuo työtä monin tavoin. Hyvin tärkeää on turvata pienyritysten toimintaedellytykset. Nämä työllistävät parhaiten uusia työntekijöitä.

Rantakangas muistutti myös, että tällä vaalikaudella on lisätty rahaa tiestön korjausvelan pienentämiseen. Tämä näkyy mm. vuosikymmenen vireillä olleen Rantsilan liittymän tiejärjestelyn toteutumiseen. Nelostien kunnostukseen muutoinkin on panostettu. Myös pienemmille teille on saatu kunnostusrahaa pitkän odotuksen jälkeen.