Yritysjohtajat Sipilän kanssa samaa mieltä – paikallinen sopiminen paras keino nostaa työllisyysastetta

Työllisyys

Neljä viidestä kauppakamarien jäsenyritysten johtajista piti paikallista sopimista parhaana keinona nostaa työllisyysastetta. Tämä selvisi kyselystä, jonka Keskuskauppakamari teki kauppakamarien jäsenyritysten johtajille maaliskuun puolivälissä. Kyselyyn vastasi kaikkinensa 944 yritysjohtajaa.

– Yritysten mielestä paikallista sopimista tulisi kehittää. Suomen järjestäytymättömiä yrityksiä epäreilusti kohteleva sopimusjärjestelmää pidetään kankeana, Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäkikertoo.

– Tulos ei ole yllättävä, sillä olemme saaneet vastaavaa palautetta yrityskentältä aikaisemmin. Ja kun kokonaisuutta tarkastelee lainsäädännön ja sen vaikuttavuuden kautta, on vaikea päätyä mihinkään muuhun johtopäätökseen, hän jatkaa.

Kyselyn perusteella neljä viidestä yrityksestä kantaa myös huolta työn tekemisen kannattavuudesta. 

– Viimeisen vuoden aikana on julkistettu useita mittareita, joiden mukaan työvoimapula on pahentunut koko maassa. Todennäköisesti yritysten vaikeus rekrytoida osaavaa työvoimaa johtuu työn vastaanottamiseen liittyvistä kannustinloukuista, Kotamäki arvioi. 

Liki puolet kyselyyn vastanneista kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja kaksi viidestä luopuisi saatavuusharkinnasta ja helpottaisi ulkomaalaisten opiskelijoiden työluvan saantia opinnoista valmistumisen jälkeen. 

Vastauksissaesitettiin paljon muita toimia – muun muassa yrittäjäriskin pienentämistä sosiaaliturvan kautta, irtisanomissuojan lieventämistä, eläke- ja vanhempainvapaajärjestelmien muutoksia, sosiaaliturvan vastikkeellisuutta, perustuloa, työaikapankkia, verojärjestelmän muutoksia, palkkatukia, byrokratian vähentämistä ja yritystukia.

– Kyselyn perusteella näyttää siltä, että yritykset seuraavat yhteiskunnallisia asioita ja osaavat analyyttisesti ottaa kantaa päivänpolttaviin kysymyksiin. Päättäjien kannattaisi kuunnella yritysten näkemyksiä, koska näin pystytään paremmin paikallistamaan järjestelmämme epäkohtia, Kotamäki sanoo.