Yritykset eivät luota Rinteen hallituksen kykyyn tehdä työllisyystoimia, ilmenee EK:n kyselystä

Työllisyys

Yritykset eivät luota pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä parantavia päätöksiä, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yrittäjäpaneelista.

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä neljä viidestä ei usko hallituksen kykyyn edistää työllisyyttä. Lisäksi lähes 90 prosenttia vastaajista epäilee, ettei hallitus saavuta tavoitettaan työllisyyden parantamisesta.

Yrittäjien usko Rinteen hallituksen työllisyystoimiin on nyt huomattavasti heikompi kuin Juha Sipilän (kesk.) porvarihallituksen aikana kaksi vuotta sitten.

Syksyllä 2017 neljäsosa yrittäjistä sanoi luottavansa hallituksen kykyyn edistää työllisyyttä. Nyt vastaava lukema oli neljä prosenttia.

Rinteen hallituksen keskeisenä tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin tämän hallituskauden aikana.

Tavoite vaatii työllisten määrän lisäämistä 60 000 ihmisellä aiempiin ennusteisiin nähden.

EK:n kyselyyn vastasi elo-syyskuussa 411 työnantajayrittäjää, joiden yrityksillä on yhteensä noin 4 800 työntekijää.