Suomessa asuvien afganistanilaisten perheenyhdistämisissä on kiirehdittävä, yhdenvertaisuusvaltuutettu vaatii

Valtuutettu on toimittanut ulkoministeriölle kannanoton koskien perheiden perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamista
Politiikka

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman on toimittanut ulkoministeriölle kannanoton Suomessa asuvien afganistanilaisten perhe-elämän turvaamiseksi.

Valtuutetun tietoon on viime kuukausina tullut runsaasti tapauksia, joissa Suomessa asuvia afganistanilaisia ja heidän Afganistanissa ja maan lähialueilla oleskelevia perheenjäseniään on joutunut kohtuuttomiin tilanteisiin.

Afganistanilaisille myönnettiin syksyllä 2021 mahdollisuus asioida perheenyhdistämisen osalta Iranin Teheranissa Suomen edustustossa poikkeusluvalla. Toiminta on ollut kuitenkin hidasta, ja valtuutetun saamien tietojen mukaan

Teheranissa on nyt etenkin naisia ja lapsia, joita uhkaa palautus Afganistaniin heidän viisumiensa päättyessä.

Perheiden yhteydenotoissa on toistuvasti kerrottu, etteivät he ole saaneet tiedusteluihinsa ja tilannettaan koskien vastauksia Suomen ulkoministeriöltä tai Teheranin edustustolta useista yrityksistä huolimatta.

Valtuutettu pelkää, etteivät hakijat saa hakemusasioitaan asianmukaisesti käsittelyyn Suomen viranomaisten toimintatapojen ja passiivisuuden vuoksi.

Hän katsoo, että Suomen viranomaisten olisi ryhdyttävä heti toimeen Suomessa asuvien afganistanilaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Ulkoministeriön olisi valtuutetun mukaan varmistettava, että Iranissa oleskelevat, Suomessa asuvien afganistanilaisten perheenjäsenet voivat hoitaa hakemusasiansa Teheranin Suomen suurlähetystössä mahdollisimman nopeasti.

Kannanotossaan valtuutettu on myös pyytänyt ulkoministeriötä ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se on asiassa ryhtynyt.

Vallitsevassa tilanteessa on suuri uhka, että Iran palauttaa Suomessa asuvien afganistanilaisten puolisoita ja lapsia sekä muita sukulaisia takaisin Afganistaniin, jossa heillä on suuri riski joutua vakavien ihmisoikeusloukkausten uhriksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Stenman painottaa tiedotteessa.