VATT: Päästöjä syntyy eniten kaupunkialueilla, missä autoilun korvaaminen on helpointa

Ajokilometrien vähentäminen tuottaisi nopeammin päästövähennyksiä kuin liikenteen käynnissä oleva sähköistyminen yksinään.
Päästöt

Ilmastotavoitteiden näkökulmasta liikenteen päästövähennyskeino on periaatteessa yksinkertainen: polttomoottoriautoilla tulee ajaa huomattavasti nykyistä vähemmän. Näin todetaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreessa blogikirjoituksessa.

VATT:n mukaan maaseudulla kotitalouskohtaisten päästöjen määrä on edelleen suuri, mutta kokonaisuudessa suurin osa päästöistä syntyy kaupungeissa. Päästöjä kannattaa vähentää kummassakin eri keinoin päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Blogikirjoituksessa todetaan, että maaseudulla ajetaan enemmän ja kotitalouskohtaiset autoilun päästöt ovat suuremmat kuin kaupunkialueilla. Harvemmin asutulla maaseudulla oman auton käyttö voi olla kotitalouksille arjessa kuitenkin välttämätöntä, sillä tiheää julkisen liikenteen verkostoa ei ole eivätkä reitit välttämättä sovellu esimerkiksi pyörällä kuljettaviksi.

Koska maaseudulla kotitalouksia on vähemmän kuin kaupungeissa, kokonaisuudessaan henkilöautoliikenteen päästöistä alle puolet syntyy maaseudulla. Tämä tarkoittaa sitä, että päästöjä syntyy tällä hetkellä eniten juuri kaupunkialueilla, missä autoilun korvaaminen on helpointa.

Tiheämmin asutuissa kaupungeissa kannattaa korvata yksityisautoilua joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Ajokilometrien vähentäminen tuottaisi nopeammin päästövähennyksiä kuin liikenteen käynnissä oleva sähköistyminen yksinään. Lisäksi kaupunkialueilla henkilöauton vaihtaminen etenkin kävelyyn ja pyöräilyyn toisi muita hyötyjä vähentyneiden ruuhkien, onnettomuuksien ja ilmansaasteiden kautta.

VATT:n mukaan autoilun vähentäminen on haastavaa alueilla, joilla vaihtoehtoisia kulkumuotoja ei ole. Harvaan asutuilla seuduilla päästövähennyksiä voidaan pyrkiä toteuttamaan ensisijaisesti korvaamalla polttomoottoriautot muilla käyttövoimilla. Suomessa autokanta uudistuu kuitenkin hitaasti.

Jotta hallituksen asettama ilmastotavoite liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä halutaan saavuttaa, VATT:n mukaan tarvitaan todennäköisesti myös ajokilometrien vähentämistä.