Varapuheenjohtaja Honkonen avaa keskustan aluepoliittista ajattelua: Hajautettu yhteiskunta on hyvinvoinnin ja kriisinsietokyvyn edellytys

Aluepolitiikka

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen tiivistää keskustan aluepoliittisen ajattelun kahteen asiaan.

– Keskustan ajattelussa hajautettu yhteiskunta on yksi keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan edellytys. On nähtävissä, että keskittäminen tuottaa epätasa-arvon kasvua ja syntyy sosiaalisia ongelmia, kun eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvat ihmiset asuvat urbaanissa ympäristössä eri alueilla. Hajautetussa, väljässä yhteiskunnassa tällaista eriytymistä ei synny.

– Tärkeä tekijä on myös yhteiskunnan kestävyys sekä kyky kohdata kriisejä. Suomessa tämä on hyvällä tasolla moneen muuhun maahan verrattuna. Hajautettu energian- ja ruoantuotanto sekä inhimilliset resurssit, kuten koulutusmahdollisuudet, luovat yhteiskuntaan kestävyyttä verrattuna siihen, jos kaikki olisi vain muutamissa pisteissä, Honkonen avaa.

Honkonen puhui Ajatuspaja Alkion Tuoko palveluiden hajasijoittaminen alueille elinvoimaa?-etätilaisuudessa torstaina. Tilaisuutta pohjusti ajatuspajan viestinnän suunnittelija Kaisa Oinas-Panuma esittelemällä tuoreen pro gradu-työnsä tuloksia. Hän tarkasteli tapaustutkimuksessaan Maahanmuuttoviraston Kuhmoon tekemää toimintojensa hajasijoittamista.

– Alueellistaminen on tuonut kaupunkiin esimerkiksi monipuolisempaa ammattijakaumaa, kun niin sanottua siistiä sisätyötä on enemmän.

Oinas-Panuma katsoo, että yksittäiset, hyvää tuottavat alueellistamistoimenpiteet eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan alueellisen tasa-arvon edistämisessä tarvitaan koko keinopaletti. Aluepoliittisia eroja ei kenties edes saada koskaan kiinni, joten toimia tarvitaan jatkuvasti.

Honkonen näkee hajautetussa yhteiskunnassa myös yhteisöllisyyttä lisäävää arvoa. Moni käytännöllinen asia tuottaa yhteisöllisyyttä, kun yhteisö rakentuu asuinpaikan mukaan.

Keskustan varapuheenjohtaja toivoo, että väljempi Suomi ymmärrettäisiin yhä enemmän myös taloudellisena vahvuutena.

– Pitäisi nähdä mahdollisuudet luonnon ja elävän maaseudun yhdistelmässä. Siinä on jotakin uniikkia. Sen esittely myös ulkomaalaisille voisi olla isompikin mahdollisuus.