Valtio siirtää SSAB-osakkeet Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen

Talous

Valtio siirtää teräsyhtiö SSAB:n osakkeet erityistehtäväyhtiö Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen. Poikkeuksellisen siirron taustalla on SSAB:n asema Suomen suurimpana teollisena hiilidioksidipäästäjänä, minkä vuoksi yhtiöön liittyy muista Solidiumin hallinnassa olevista yhtiöistä poikkeava strateginen intressi.

Valtioneuvosto muistuttaa tiedotteessaan, että sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on Suomen hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä.

–  Valtio-omistajan näkökulmasta on tärkeää, että Suomen suurin teollinen hiilidioksidipäästäjä konvertoi toimintansa vähähiiliseksi. Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö on nyt määritellyt omistukselle strategisen intressin, ja omistus siirretään Solidiumista valtion suoraan omistukseen, valtioneuvosto kirjoittaa tiedotteessaan.