Valtakunnallisia koronarajoituksia lievennetään – tiukimmista kokoontumisrajoituksista ollaan luopumassa ja julkisia tiloja avataan

Koronarajoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päättänyt, että koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

STM ohjaa kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä lisätoimenpiteistä, kuten kuuden hengen kokoontumisrajoituksista. Näitä tiukimpia kokoontumisrajoituksia on tähän asti noudatettu koronaepidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Alueita ohjataan kuitenkin edelleen noudattamaan suosituksia ja rajoituksia alueellisen epidemiavaiheen mukaisesti, kertoo STM tiedotteessa.

Esimerkiksi leviämisvaiheen alueilla kokoontumisrajoitus lievenisi nykyisestä kuudesta maksimissaan 10 henkilöön yksityistilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa. Alueelliset viranomaiset tekevät kuitenkin rajoituksista päätökset kunkin alueen tautitilanteen mukaan.

Suurimpia muutokset toimenpiteissä ovat kiihtymisvaiheen alueilla. Niillä voitaisiin jatkossa sallia esimerkiksi ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta ja järjestää yleisötilaisuuksia osallistujarajoituksin. Kiihtymisvaiheen alueilla voitaisiin avata kirjastoja, museoita ja muita julkisia tiloja. Yksityistilaisuuksiin voisi osallistua maksimissaan 20 henkilöä, yleisötilaisuuksiin sisällä 10 henkeä ja ulkotiloissa 50 henkilöä, turvaväliohjeistuksella enemmän.

Perustasolla yleisötilaisuuksissa voi olla koolla enimmillään 50 henkilöä, ja turvaväliohjeistuksella enemmän.

Etätyö- ja kasvomaskisuositukset pysyvät ennallaan, samoin esimerkiksi turvaväli- ja hygieniakäytännöt.

Koronaepidemian leviämisvaiheessa ovat tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Kiihtymisvaiheessa ovat Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiirit. Loput alueet ovat perustasolla.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset rajoituksista ja suosituksista harkintansa ja lainsäädännön perusteella. STM painottaa rajoitusten purkamisessa suunnitelmallisuutta sekä monipuolista ja laajaa arviointia.

Rajoitusten purkamisessa on ministeriön mukaan otettava huomioon lapset ja nuoret ensin -periaate. Tiukempiin toimenpiteisiin voidaan joutua palaamaan, jos epidemiatilanne vaikeutuu.