Tutkimus: Kuntavaaliuurnille suunnattiin velvollisuuden tunnosta – Nukkuvien puoluetta ruokki etenkin epäluottamus politiikkaa kohtaan

Äänestäminen

Enemmän kuin neljä viidestä (85 prosenttia) kuntavaaleissa äänestäneestä kokee äänestämisen kansalaisvelvollisuudekseen ja pitää sitä merkittävänä syynä lähteä vaaliuurnille.

Myös nuorista iso osa, (84 prosenttia) piti äänestämistä kansalaisvelvollisuutena. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämisäätiö (KAKS) tutkimuksesta.

Muita tärkeitä syitä äänestää olivat esimerkiksi halu vaikuttaa kotikunnan asioihin ja vaalin lopputulokseen, hyvän ehdokkaan löytyminen ja halu tukea tiettyä ehdokasta tai puoluetta.

Joka toinen arvioi, että kuntavaaleissa äänestämällä pystyy vaikuttamaan koko valtakuntaa koskeviin asioihin, ei ainoastaan kotikunnan asioihin.

Reilu neljännes arvioi, että puolueiden viime aikojen toiminta oli tärkeä syy lähteä äänestämään.

Moni vastasi, ettei kansalaisjärjestöjen ja etujärjestöjen vetoomuksilla, ystävien tai tuttavien kehotuksilla tai vanhempien esimerkillä ollut väliä.

Epäluottamus politiikkaa kohtaan ja vaikeus löytää sopiva ehdokas olivat isoimpia syitä jättää äänestämättä.

Epäluottamusta politiikkaa kohtaan tunsi ainakin jonkin verran 77 prosenttia vastanneista. Lisäksi 67 prosenttia koki, ettei heillä ollut riittävää syytä mennä äänestämään. Vaikeuksia löytää sopiva puolue kohtasi 66 prosenttia vastanneista.

Muihin tärkeisiin syihin olla äänestämättä lukeutui usko siihen, ettei äänestämällä voi vaikuttaa kotikunnan asioihin.

Tutkimuksesta myös selviää, että kuntavaaleissa nukkuneet tekivät päätöksen jättää äänestämättä lähempänä vaalipäivää kuin edellisissä kunnallisvaaleissa.

Lisäksi silkka laiskuus oli aiempaa yleisemmin syy jättää äänestämättä.

Selvityksen toteutti Kantar TNS Oy.

Vastaajat edustavat Suomen 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.