Tympiikö karanteeni – lähde etsimään kotkanpesiä ja lyö rahoiksi

Kotkanpesä

Metsähallituksen Luontopalvelut maksavat jokaisesta löydetystä, uudesta kotkanpesästä sata euroa.

Tähän mennessä palkkiota on maksettu jo yli sadasta pesästä.

Metsähallituksen Luontopalvelujen yksi tehtävä on maakotkan pesien tarkastus ja uusien etsintä maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän tarpeisiin. Metsähallitus hoitaa myös merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa.

Sadan euron palkkion saa, jos ilmoittaa Metsähallitukselle maakotkan pesästä tai Pohjois-Suomesta (entisten Oulun ja Lapin läänin alueet) löydetystä merikotkan pesästä.

Edellytyksenä on, ettei pesä ennestään ole Luontopalveluiden tiedossa. Jo tunnetuissa pesissä on yleensä numeroitu pesäkyltti, mutta joitakin saattaa vielä olla ilman kylttiä.

Metsähallitus tarkastaa ilmoitetut pesät ennen palkkion maksamista.

Maakotkan pesä on yleensä puunrungon puolivälin yläpuolella. Haukan pesästä sen erottavat jopa useita senttejä paksut rakennusainesoksat. Haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Myös merikotka pesii puun latvuksessa. Sen pesä on rakennettu kuvista oksista, mutta siinä voi olla lisäksi muutama tuore oksa.

Molemmat kotkat saattavat pesiä samassa puussa useita vuosia. Näin pesästä saattaa muodostua vähitellen satoja kiloja painava risurakennelma.