Tutkimus: Uupuneet suomalaiset isät ovat tyytymättömiä yhteiskuntaan

Tutkimuksessa lapset olivat isille pääsääntöisesti ilon lähde ja voimavara
Isät

Uupuneet isät kertovat olevansa tyytymättömiä yhteiskuntaan, minkä lisäksi he kokevat vaikeuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Myös jokapäiväinen lapsiperheen arki kuormittaa uupuneita isiä. Tiedot selviävät Jyväskylän yliopiston tuoreesta psykologian tutkimuksesta.

–  Eräs uupunut isä kuvaili vanhemmuutta mustaksi aukoksi, joka on pilannut hänen elämänsä. Se on huolestuttavaa ja laittaa miettimään, onko isä ja perhe jäänyt yksin vaille tukea, dosentti Matilda Sorkkila sanoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa vertailtiin uupuneiden ja ei-uupuneiden suomalaisten isien kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Laadullisen tutkimuksen osallistujat olivat 10 eniten uupunutta isää ja 14 vähiten uupunutta isää 158:sta kyselytutkimukseen vastanneesta isästä.

Uupuneet isät kertoivat tarvitsevansa niin taloudellista tukea kuin käytännön tukea perhearjessakin. Lisäksi he raportoivat tarvitsevansa tukea parisuhteelleen ja työn sekä perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Moni tutkimuksen isä toivoi mahdollisuutta osallistua enemmän lasten kasvatukseen. He kuitenkin kokivat, että se ei ollut mahdollista joko työn joustamattomuuden tai perheen tulotason vuoksi.

–  Työpaikoilla olisi hyvä miettiä, voitaisiinko perheellisille miehille tarjota enemmän joustoa tai osa-aikamahdollisuuksia, Sorkkila toteaa.

–  Isät myös mainitsivat kaipaavansa vertaistukiryhmiä, joissa he saisivat keskustella pelkästään toisten miesten ja isien kanssa. Olisi hyvä pohtia, voitaisiinko tällaisia esimerkiksi osana neuvolatoimintaa järjestää.

Tutkimuksen perusteella sekä uupuneiden että ei-uupuneiden isien voimavarat liittyivät pääsääntöisesti lapsiin. Sorkkilan mukaan tämä kielii siitä, että lapset itsessään eivät aja isiä uupumukseen.

–  Syyt voivat löytyä ennemmin ympäröivistä sosiaalisista rakenteista, jotka koetaan riittämättöminä tukemaan isyyttä ja tasapanoista työ- sekä perhe-elämää, Sorkkila sanoo.

–  Jokapäiväisistä haasteista ja kasaantuneista kuormitustekijöistä huolimatta lapset olivat silti ilon lähde.