Tutkimus: Monilla opettajilla on puutteita tässä taidossa – "Saattavat syyttää oppilaan asennetta"

Koulu

Tuoreen tutkimuksen mukaan monilla opettajilla on puutteita monikielisten oppilaiden kohtaamisessa.

Väitöstutkija Elisa Repo tarkasteli tutkimuksessaan opettajien puhetapoja.

Revon mukaan opettajat saattavat ulkoistaa itsensä kotoutumistoimenpiteistä tai vastustavat vanhojen toimintatapojensa muuttamista moninaistuvan yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi.

– Opettaja ei välttämättä itse koe, että voisi vaikuttaa maahanmuuttajataustaisen oppilaansa menestykseen, vaan syitä haetaan itseä ylemmiltä, vaikkapa päättäviltä, tasoilta, Repo sanoo Turun yliopiston lähettämällä tiedotteella.

Aina opettajat eivät myöskään ymmärrä kielenoppimisen periaatteita. Heikosta koulumenestyksestä saatetaan syyttää oppilaan asennetta.

Opettajat myös kohtaavat monikielisiä oppilaitaan helposti oman ryhmänsä edustajina.

– Tämä saattaa olla omiaan ruokkimaan arjen rasismia koulussa. Osa opettajista suhtautuu oppilaiden omiin ensikieliin välinpitämättömästi, kun taas englanti näyttäytyy avaimena kansainvälisyyteen, Repo sanoo.

– Resurssit valta-asemien, ennakkoluulojen ja epätosien uskomusten tarkasteluun ja purkuun edistäisivät muutosprosessia ja antirasististen diskurssien syntymistä, Repo pohtii.

Peruskoulun opetussuunnitelmat ovat edellyttäneet vuodesta 2016 lähtien jokaiselta opettajalta kieli- ja kulttuuritietoista pedagogiikkaa.

Sillä tarkoitetaan muun muassa kielen keskeisen merkityksen ymmärtämistä kaikessa oppimisessa sekä oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustojen näkemistä opetuksen resurssina.

Tutkimuksessa opettajien hyvät valmiudet kohdata monikielisiä oppilaita tulivat esiin esimerkiksi niin, että opettaja koki pystyvänsä edistämään maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumista ja oppimismahdollisuuksia.

Monet opettajat myös näkivät vaivaa tukitoimien kehittämiseen. Empatia ja kyky asettua monikielisen oppilaan asemaan lukeutuivat nekin opettajien hyviin valmiuksiin monikielisten lasten kohtaamisessa.


Muokkaus kello 13.05: Väitöstutkijan etunimi on Elisa, ei Elina.