Tutkijoilta yksinkertaiset neuvot suitsia koronakriisin negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin

Koronavirus

Koronakriisi vaikuttaa väistämättä monin tavoin lasten ja nuorten hyvinvointiin, oppimiseen ja kouluttautumiseen.

Turun yliopiston tiedotteen mukaan todennäköistä on, että useimmilla lapsilla koronakriisin pitkäaikaiset, aikuisuuteen saakka ulottuvat haitat liittyvät lapsiperheisiin kohdistuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.

Hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia on kuitenkin mahdollista suitsia.

Turun yliopiston INVEST-lippulaivahankkeen tutkijat ovat julkaisseet politiikkasuosituksen koronakriisin vaikutuksista lasten ja nuorten oppimiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

– Esimerkiksi vanhempien työttömyyden negatiivisia vaikutuksia lasten koulutukseen on tehokkainta vähentää ehkäisemällä itse työttömyyttä, tiedotteessa todetaan.

Tutkijoiden mukaan kriisin haavoittamia aloja tuleekin tukea siten, että lomautetut ja työttömät voisivat palata takaisin työhön mahdollisimman nopeasti.

Sosiologian professori Jani Erolan mukaan kriisi on jo nyt lisännyt perheiden työttömyyttä, velkaantumista ja toimeentulotukiasiakkuutta.

Myös toimeentulotukeen liittyvien negatiivisten pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemiseksi yhteiskunnan tuki kannattaa kohdistaa perheisiin.

– Perheiden tuen lisääminen niin, ettei tarvetta toimeentulotuki-asiakkuuteen synny, on luultavasti paras tapa ehkäistä ongelmia, tiedotteessa todetaan.

Samoin tutkijoiden mukaan kannattaa huolehtia siitä, etteivät ennaltaehkäisevien palvelujen ja kiireettömän hoidon saatavuus heikkene.

Nuoriin itseensä voidaan vaikuttaa lisäämällä opinto-ohjausta koulutuksen nivelvaiheissa etenkin korkean työttömyyden alueilla, tutkijat ehdottavat.