Toimeentulotuen saajien määrä kasvoi viime vuonna vain hieman toissa vuodesta – eniten kasvoi tukea saavien nuorten naisten määrä

Tuen tarve kasvoi eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa
Toimeentulotuki

Toimeentulotuen saajien määrä kasvoi viime vuonna vain hieman edelliseen vuoteen verrattuna, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan yhdessä toteuttamasta tutkimuksesta.

Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi koko maassa viisi prosenttia. Kelan tutkijan Tuija Korpelan mukaan luku on odotettua vähemmän.

–  Ensisijaiset etuudet ja esimerkiksi yrittäjille poikkeuksellisesti annettu oikeus työttömyysturvaan vaikuttaisivat turvanneen useimpien toimeentulon niin, ettei tarvetta turvautua viimesijaiseen tukeen syntynyt, Korpela arvioi tiedotteessa.

Eniten kasvoi 18–24-vuotiaiden perustoimeentulotukea saavien naisten määrä, joka oli kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Perustoimeentulotuen tarve kasvoi eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kaikkiaan perustoimeentulotukea maksettiin viime vuonna yli 288  000 kotitaloudelle, joissa asui reilut 417  000 ihmistä eli 7,5 prosenttia väestöstä. Kokonaiskustannukset olivat nettona 784 miljoonaa euroa sisältäen väliaikaisen epidemiakorvauksen kustannukset.

Kuntiin osoitettujen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevien hakemusten määrä väheni hieman viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna.

Perustoimeentulotuen väliaikaista epidemiakorvausta sai reilut 227  000 ihmistä lähes 154  000 kotitaloudessa. Korvausta saaneista kotitalouksista yli kolme neljästä oli yhden hengen kotitalouksia ja noin viidennes lapsiperheitä.

Euromääräisesti yhden hengen kotitalouksien osuus oli 54 prosenttia ja lapsiperheiden 42 prosenttia, koska korvaus maksettiin kotitalouden henkilöiden lukumäärän mukaan.

Väliaikaista epidemiakorvausta maksettiin loppuvuoden aikana niille toimeentulotuen asiakkaille, jotka saivat perustoimeentulotukea koronakevään aikana. Korvauksen määrä oli 75 euroa kuukaudessa henkilöä kohden. Tarkoituksena oli tukea heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, joiden elämään korona toi ylimääräisiä kustannuksia.