Terveyden ja sosiaalialan ammateissa edelleen suurta pulaa työntekijöistä – yleissihteereistä sekä taide- ja kulttuurialan asiantuntijoista ylitarjontaa

Myös toimisto- ja laitossiivoojat sekä hitsaajat ja kaasuleikkaajat ovat nousseet pula-ammateiksi.
Työllisyys

Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on nousussa korona-aikaa edeltävälle tasolle, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on edelleen terveydenhuollon ja sosiaalityön ammateissa.

Vaikeinta on löytää sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosiaalityön erityisasiantuntijoita, yleislääkäreitä, erikoislääkäreitä, lastentarhanopettajia, puheterapeutteja, hammaslääkäreitä ja psykologeja.

Myös toimisto- ja laitossiivoojat sekä hitsaajat ja kaasuleikkaajat ovat nousseet pula-ammateiksi terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattien ulkopuolelta.

Työvoimapula-ammateiksi on määritelty tänä syksynä yhteensä 49 ammattia. Keväällä työvoimapula-ammatteja oli arvioidusta runsaasta 200 ammatista 37.

Ylitarjontaa työvoimasta on yleissihteerin ammatissa. Ylitarjonnan kärkilistalle ovat jälleen nousseet taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä kuvataiteilijat. Ylitarjonta on vähentynyt hotellin vastaanottovirkailijoista sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajista.

Ylitarjonta-ammatteja on 200 ammatista nyt 30. Ylitarjonta-ammattien määrä on hieman laskenut vuoden takaisesta. TEM arvioi, että korona ei ole merkittävästi vaikuttanut työvoiman ylitarjontaan. Muutokset työvoiman ylitarjonnassa ovat varsin vähäisiä ja trendinomaisia.