Supon sijasta tulevan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenten taustat tutkii tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetulle tehtävä on rutiinia: Tarkastuksia tehdään jo nykyään kymmeniä vuodessa
Tiedustelu

Siviili- ja sotilastiedustelua tulevaisuudessa valvovien kansanedustajien taustat tarkistaa tietosuojavaltuutettu eikä supo, kuten aiemmin kaavailtiin. Tähän päätyi perustuslakivaliokunta yksimielisesti perjantaina. Taustalla on muun muassa se, että tietosuojavaltuutetulla on jo nyt oikeus tehdä kansalaisten pyynnöstä tarkastuksia supon rekistereistä.

Nykyisen tietosuojavaltuutetun Reijo Aarnion mukaan vastaavat tarkastukset ovatkin tietosuojavaltuutetun toimistolle rutiinia.

– Teemme näitä tarkastuksia kymmeniä vuosittain, hän sanoo STT:lle.

Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tarkastaa kansalaisen puolesta tätä koskevat tiedot suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä. Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseniksi pyrkiviä koskeva tarkastus tehtäisiin samasta tietojärjestelmästä.

– Nyt odotan sitä, miten tämä asia tiedusteluvalvonnan lakiin kirjataan. Mutta noin suorituksena tämä on meille tuttu, Aarnio sanoo.

Varsinkin SDP:n kansanedustajat ovat pitäneet ongelmallisena sitä, että selvitykset tekisi supo, jonka toimintaa tiedusteluvalvontavaliokunnan on tarkoitus valvoa.

– Tässä kytketään pois supon mahdollisuus tehdä arviota valvojastaan. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt perusteltuna eikä tarkoituksenmukaisena sitä, että supo, jota valiokunta valvoo, olisi voinut vaikuttaa valvojiensa valintaan, perusteli perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) ratkaisua.

Tiedusteluvalvontavaliokunta on uusi erikoisvaliokunta, jolle on tulossa laaja oikeus tiedustelua koskevien tietojen ja selvitysten saamiseen. Valiokuntaan on määrä valita 11 jäsentä ja kaksi varajäsentä eri eduskuntapuolueista.

Valiokunnan jäseneksi haluavan kansanedustajan tulee itse pyytää tietosuojavaltuutettua tarkistamaan tietonsa.

– Käytännössä se on edellytys, täsmentää Lapintie.

Perustuslakivaliokunnan SDP:läisen jäsenen Ilkka Kantolan mielestä on hygieenisempää, että väliin tulee tietosuojavaltuutettu.

– Pidemmän ajan kuluessa varmasti selviää, miten tämä toimii. Kun nähdään, kuinka usein tulee sellaisia osumia vastaan, jotka aiheuttaisivat huolta.

Lapintiellä riittää luottoa kansanedustajiin.

– Ympärillä vellovista juoruista huolimatta kansanedustajat toimivat pääsääntöisesti hyvin vastuullisesti.

Tietosuojavaltuutettu kertoo tietojen olemassaolosta ensin edustajalle ja sen jälkeen tarvittaessa eduskunnan pääsihteerille ja eduskuntaryhmän puheenjohtajalle.

– Tietojen sisällöstä hänellä ei ole lupa kertoa. Edes kyseinen kansanedustaja itse ei saa tietää sisältöä, hän saa vain tiedon siitä, onko supon rekistereissä hänestä jotakin tietoa vai ei, Kantola sanoo.

Hänen mielestään kansanedustajien loukkaamattomuutta on tärkeää suojella, etteivät he joudu leimatuiksi, jos eivät tulekaan valituksi valiokuntaan.