Suomalaismepeiltä pääosin kiitosta ydinvoimapäätöksestä, maakaasukoplauksesta myös moitteita

Taksonomia

Suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet pääosin kiittävät Euroopan parlamentin päätöstä kannattaa maakaasun ja ydinvoiman luokittelemista vihreiksi sijoituskohteiksi.

Keskustalainen meppi Elsi Katainen katsoo päätöksen olevan looginen askel ilmastopolitiikassa.

– Parlamentin päätös hyväksyä taksonomian delegoitu säädös (ja kaataa vastalause) tuo vakautta ja jatkuvuutta energia-alan investointeihin kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Jatkossa toivon EU-komissiolta selkeämpää ja läpinäkyvämpää valmistelua, hän kirjoittaa Twitterissä.

SDP:n Eero Heinäluoma on samoilla linjoilla.

– Päätös mahdollistaa monipuolisen energiatuotannon rahoituksen myös Suomessa. Äänestin Suomen hallituksen ja eduskunnan kannanottojen mukaisesti komission ehdotuksen puolesta.

Kokoomuksen Henna Virkkunen korostaa ydinvoiman tarpeellisuutta.

– Hylkäysesitys kaatui äänin 278-328 (hylkäys olisi vaatinut 353 ääntä). Hyvä näin. Investointeja ydinvoimaan tarvitaan.

Kriittisiä ääniä kuuluu etenkin maakaasun luokittelusta.

Keskustan Mauri Pekkarinen kummastelee eilen tiistaina tekemässään Facebook-päivityksessä, miten Euroopan komissio linkitti päätösesityksessä yhteen ydinvoiman ja maakaasun.

Ydinvoima on päästötön energiamuoto, mutta maakaasu on fossiilinen polttoaine, Pekkarinen huomauttaa.

– Komissio esittää samassa delegoidussa säädöksessä positiivista kohtelua myös fossiiliselle kaasulle. Komission kanta on: jos haluat saada ydinvoiman, sinun on hyväksyttävä myös fossiilinen kaasu. Ja päinvastoin! Poliittista kaupankäyntiä pahimmillaan!

– Sitä vaikeampaa on ymmärtää komission kantaa, kun muistetaan, että muutama kuukausi sitten EU päätyi asettamaan puuraaka-aineelle taksonomiasäädöksessä monia tiukkoja ehtoja, Pekkarinen muistuttaa.

Pekkarinen toivoo loogisempaa menettelyä vastaisuudessa.

– Jos fossiilinen kaasu saa nyt taksonomia-statuksen, on erityisen tärkeää, että jatkossa kaikki uusiutuvaksi raaka-aineeksi katsottava saa vähintäänkin saman kohtelun.

Pekkarisen lisäksi asiasta puhuvat vasemmistoliiton Silvia Modig tiedotteessaan sekä vihreät mepit Heidi Hautala ja Ville Niinistö Twitterissä. SDP:n Miapetra Kumpula-Natri äänesti tyhjää nimenomaan maakaasun takia.

– Lisäämällä maakaasu vihreäksi investoinniksi tuhotaan viimeisetkin rippeet EU-taksonomian uskottavuudesta, Modig kirjoittaa.

– Kannatan ydinvoiman luokittelemista taksonomian piiriin, sitä ei voi päästöttömänä energiana jättää rinnastettavaksi hiileen ja öljyyn. Oli kuitenkin väärin ottaa kaasu mukaan samaan pakettiin, Kumpula-Natri tviittaa.

– Suurten jäsenvaltioiden lehmänkaupan tuloksena “kestävissä” sijoituskohteissa ovat mukana ydinvoima ja fossiilikaasu. Ei-vihreiksi katsottaville siirtymävaiheen energialähteille olisi pitänyt luoda toinen, keltainen luokka. Tätä ehdotti myös komission oma neuvonantajaryhmä, Heidi Hautala kirjoittaa.

– Venäjän hyökkäyssodan oloissa, kun Venäjä käyttää energiapolitiikassa sekä maakaasua että ydinvoimaa valtansa välineenä, päätös antaa myös hyvin erikoisen signaalin sijoittajille, Ville Niinistö tviittaa.