Saarikko puolusti Suomen omaa metsäpolitiikkaa keskustan Etelä-Hämeen piirin syyskokouksessa – piirijohtaja Häggman sivalsi kokoomuksen, SDP:n ja perussuomalaisten keskittämispolitiikkaa

Piirikokous

Keskustan Etelä-Hämeen piirikokoukseen Jokioisilla osallistui 67 edustajaa. Käytäväpuheissa etelähämäläiset olivat innoissaan, koska vihdoinkin oli mahdollisuus tavata maakunnallisia puolueaktiiveja kasvotusten.

Valtiovarainministeri ja puheenjohtaja Annika Saarikko yllätti kokousväen. Hän kertoi lupautuneensa ehdokkaaksi aluevaaleihin.

Ministeri sanoi, että jokaisessa kunnassa tulisi olla oma soteasema.

– Politiikassa on erityisen tärkeää saada olla mukana tällaisissa nivelvaiheissa. Tätä uudistusta on valmisteltu 15 vuotta. Nyt se vihdoinkin toteutuu.

Saarikko muistutti puheessaan, että sosiaali- ja terveysalalla on kiinnitettävä suuri huomio ihmisten jaksamiseen.

– Työolot ja johtaminen ovat asioita, joista toivottavasti keskustellaan vaalitenteissä ja toreilla. Yksi puolue ei voi tätä asiaa kantaa vastuullaan.

Valtiovarainministeri sanoi suoraan, että Euroopan unioni ei päätä suomalaisten metsien kohtalosta. EU on lisäämässä suomalaisten metsänomistajien byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa.

– Meillä on yhtenäinen näkemys asiasta Suomessa, mutta vasemmistoliitto ja vihreät vastustavat tätä kokonaisuutta. Tästä asiasta tekevät päätöksen lähiaikoina komissaarit Brysselissä.

– Komissio ottaa tässä sellaisen rooli, joka ei kuulu sille. Metsät erityiskysymyksenä Eurooopassa koskevat ainoastaan Suomea ja Ruotsia.

Piirin puheenjohtaja Johanna Häggman muistutti avauspuheenvuorossaan aluevaalien merkityksestä.

– Kanta-Hämeessä keskustaa tarvitaan juuri nyt enemmän kuin koskaan. Kuka muutoin puolustaa lähipalveluja?

Piirijohtajan mukaan SDP ja perussuomalaiset ovat sanoutuneet irti keskustan tavoitteesta saada joka kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluasema.

– Kokoomus tuttuun tapaansa harjoittaa keskittämispolitiikkaa. Lähellä olevat matalan kynnyksen palvelut ehkäisevät raskaamman ja kalliimman erikoissairaanhoidon tarvetta. On kyse myös perustuslaissa turvatusta ihmisten keskinäisestä yhdenvertaisuudesta. Kaikilla suomalaisilla on oikeus saada usein tarvitsemansa palvelut läheltä.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi puhui myös Etelä-Hämeen piirikokouksessa. Sivistyspoliitikkona profiloitunut Kemppi muistutti, että puolue haluaa sijoittaa 10 000 korkeakoulupaikkaa eri puolille Suomea.

– Olemme kuunnelleet yrittäjiä sekä poliitikkoja eri puolilla Suomea. Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia opiskella lähellä kotia. Minä en halua, että nuoret joutuvat pakkomuuttamaan pois synnyinseuduiltaan opiskelujen vuoksi.

Kemppi ei ymmärrä, että hänen oman ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja vastustaa asiaa perusteenaan tieteen laadun väitetty heikkeneminen.

Etelä-Hämeen keskustalaiset ottivat syyskokouksessa kantaa useampaan asiaan. Piiri vaatii esimerkiksi muilta alueella toimivilta puolueilta selkeitä kantoja siihen, mitkä kunnat ne jättäisivät ilman soteasemia Kanta-Hämeessä.

– Keskustan Etelä-Hämeen piirin syyskokous kysyy muilta puolueilta: Missä kunnassa ei tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita? Kenen mökki saa palaa, kun pelastustoimi on liian kaukana? Julkisuudessa on puhuttu paitsi kokoomuksen ja perussuomalaisten myös muiden puolueiden suulla, että jokaisessa kunnassa ei voi olla lähipalveluja, piiri huomauttaa.

– Keskustan vaihtoehto on selvä: Jokaisessa kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen asema, josta saa usein tarvittavat palvelut, ja pelastustoimen täytyy toimia joka puolella Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta.

Piiri tahtoo myös säilyttää Evon retkeilyalueen monipuolisena retkeilyalueena.

– Evon retkeilyalue on ainoa Etelä-Suomessa sijaitseva, hyvin suosittu retkeilyalue, jonka monipuolinen käyttö retkeily-, virkistys-, metsästys- ja metsäntutkimustarkoituksiin tulee turvata jatkossakin. Aluetta tulee myös jatkossa kehittää edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Piirin mukaan Kanta-Hämeeseen tulisi myös saada lisää korkeakoulutuspaikkoja.

– Suomalaisen kehityksen ja hyvinvoinnin takuuna on ollut vuosikymmenet nouseva koulutustaso. Keskittämisen sijaan koulutuspaikkoja tulee lisätä Hämeen ammattikorkeakoulun koko toimialueella ja maakuntaamme on palautettava yliopistotasoinen tutkintokoulutus.

– Maakuntamme elinkeinoelämä ja palvelutuotanto tarvitsevat korkeasti ja hyvin koulutettuja nuoria. Koko hyvinvointimme perustana on koulutus ja osaava työvoima. Osaajapulaan on vastattava nyt, kun se on vielä mahdollista. Innovaatioiden tekeminen ja niiden jalostaminen hyvinvointia ja tuloja tuottaviksi tuotteiksi ja palveluiksi tarvitsee pohjalle hyvän ja korkeatasoisen koulutuksen. Kun lisäksi koulutusmahdollisuudet ovat lähellä, on nuorten osaajien jääminen maakuntaan todennäköisempää, piiri kirjoittaa kannanotossa.

Maakuntaan halutaan myös liikenneinvestointeja.

– Liikenneinvestoinnit eivät voi kohdistua vain suurten kaupunkien lähiympäristöön. Sama koskee alemman tason tieverkkoa. Teiden käytettävyyden ja liikenneturvallisuuden parantamisessa merkitystä on myös ohituskaistojen ja riista-aitojen lisäämisellä sekä piennaralueiden levittämisellä, piiri kirjoittaa neljännessä kannanotossaan.

Keskustan Etelä-Hämeen piiri asettaa 73 ehdokasta aluevaaleihin. Puolue ei muodosta vaaliliittoa yhdenkään toisen puolueen kanssa.

Piirin puheenjohtajana jatkaa Johanna Häggman Forssasta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Aulis Veteläinen Hämeenlinnasta ja Anne Knuutti Lopelta.

Piirihallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Marjut Kallioinen Forssasta, varajäseneksi Marko Virtaranta,
Pirkko Lokinperä Hattulasta, varajäseneksi Jaakko Viitala,
Timo Silván Hausjärveltä, varajäseneksi Heini Ristavaara,
Hannu Mustonen Humppilasta, varajäseneksi Reetta Räsänen,
Pirkko Mattila Hämeenlinnasta, varajäsen Sari Salminen,
Auvo Taponen Janakkalasta, varajäseneksi Juhani Pohjus,
Sakari Raiskio Jokioisilta, varajäseneksi Pauli Marttila,

Leena Vesto Lopelta, varajäseneksi Jari Kuusemo,
Petri Lahtinen Riihimäeltä, varajäseneksi Sari Pulli,
Jyri Kaunisto Tammelasta varajäseneksi Juha Iso-Aho, sekä
Keijo Leppänen Ypäjältä, varajäseneksi Matti Alanko.

Aluevaaliehdokkaiksi piiri asetti seuraavat henkilöt:

Forssa:
Eero Hirvikoski, 26, palvelupäällikkö
Johanna Häggman, 49, sairaanhoitaja
Onni Luomala, 32, yrittäjä, työsuojeluvaltuutettu
Pentti Mansikkamäki, 71, LL
Sami Moisio, 50, aluemyyntipäällikkö
Irmeli Vinnikainen, 55, yrittäjä
Johanna Wiisak (sit.), 39, sairaanhoitaja, väitöskirjatutkija
Hannu Ylitalo, 71, nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen

Hattula:
Pirkko Lokinperä, 59, KM, koulunjohtaja
Anne Riihilahti, 55, TTM
Tarja Stålhammar, 42, myyjä

Humppila:
Kari Ahola, 51, maatalousyrittäjä, tekninen myyjä
Hannu Mustonen, 68, yrittäjä

Hämeenlinna:
Suvi Anttila, 59, MMM, markkinointi- ja viestintäjohtaja
Terhi Järvensivu, 46, sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja
Timo Kaunisto, 58, MMM, yrittäjä
Heikki Koskela, 68, agronomi, eläkeläinen
Pirkko Mattila, 70, eläkeläinen, sosiaaliohjaaja
Jori Lahtinen, 18, opiskelija, metsuri
Antti Leinikka, 73, VTM, eläkeläinen
Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen, 39, yrittäjä
Marjatta Rahkio, 59, ELT, eläinlääkäri
Kristiina Ruuskanen, 39, projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä
Sari Salminen, 30, maanmittausinsinööri
Leena Suojala, 61, eläinlääkäri
Aulis Veteläinen, 56, opettaja, insinööri (AMK)

Janakkala:
Irmeli Elo, 62, sosionomi YAMK, koulutuspäällikkö
Petri Hakamäki, 41, insinööri (AMK), tuotepäällikkö
Mika Huuskonen, 44, taloussuunnittelija
Raimo Kaukonen, 56, yrittäjä
Juhani Pohjus, 66, myyntijohtaja
Hannu Riihimäki, 61, yrittäjä
Merja Taponen, 64, FM, maa- ja metsätalousyrittäjä
Osmo Tokeensuu, 67, maanviljelijä
Heli Vehmas, 49, johtava varhaiskasvattaja

Jokioinen:
Marianne Mänki, 56, agrologi, maanviljelijä
Jarmo Määttä (sit.), 65, kunnanjohtaja emeritus
Kirsi Räisänen, 44, sairaanhoitaja AMK

Loppi:
Anne Eve, 59, muistineuvoja
Anne Knuuti, 58, KM, opettaja
Seppo Kuparinen, 67, eläkeläinen
Jari Kuusemo, 62, yrittäjä
Anne Lindén (sit.), 56, palvelujohtaja
Marja Peltomäki, 51, MMM, yhteyspäällikkö

Riihimäki:
Sari Pulli, 56, sairaanhoitaja-diakonissa
Sanna Sauramäki, 41, lähihoitaja, perhetyöntekijä

Tammela:
Jyri Kaunisto, 38, lehtori, pedagoginen koordinaattori
Minna Nissilä, 55, yrittäjä
Mikko Pietilä, 54, rakennusmestari, lehtori
Eero Pura, 60, maanviljelijä
Anne Ylitalo, 57, päälaiteasiantuntija

Ypäjä:
Matti Alanko, 55, maatalousyrittäjä
Markku Leppälahti, 67, eläkeläinen
Hannele Uusitalo, 64, erikoissairaanhoitaja

Piirikokous valtuutti piirihallituksen täydentämään ehdokaslistan.