PTT:n asiantuntijat: Koronan työllisyysvaikutuksissa pahin on ehkä jo nähty, mutta teollisuudessa isku voi olla vasta edessä

Koronakriisi

Koronan talousvaikutuksissa pahin on ehkä jo nähty, mutta toinen aalto voi vielä tulla teollisuudessa. Näin summaavat vanhempi ekonomisti Henna Busk ja ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksen kolumnissaan.

Busk ja Huovari kirjoittavat, että esimerkiksi lomautettujen määrä nousi hyvin nopeasti heti maaliskuun puolenvälin jälkeen. Korkein piikki saavutettiin maalis-huhtikuun vaihteessa. Toukokuun lopulla kokoaikaisesti lomautettujen määrä ei ole kuitenkaan enää noussut. Osa lomautuksista on jo päättynyt.

Myös uusien yt-neuvotteluista kertovien ilmoitusten määrä on selvästi vähentynyt huhti-toukokuussa.

Busk ja Huovari viittaavat myös Kelan tietoihin, joiden mukaan työttömyyskorvausten saapumisvauhti on hidastunut selvästi. Sekä työttömyysturvassa että asumistuessa hakemuspiikit ajoittuvat maalis-huhtikuun vaihteeseen.

Koronaepidemian ajaksi yrittäjille on myönnetyt työmarkkinatukihakemukset ovat nekin laskeneet.

Koronakriisin aiheuttama isku työmarkkinoille on kuitenkin ollut raju.

Buskin ja Huovarin mukaan kaikkein pahin hetki osui huhtikuun lopulle, jolloin Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n mukaan 433 000 työtöntä työnhakijaa. Tämä on kausitasoitettuna noin 208 000 enemmän kuin helmikuussa.

Kirjoittajat kuitenkin ennakoivat, että ravintoloiden avautuminen kesäkuussa ja kulutuksen palautuminen luultavasti helpottavat tilannetta, ainakin kotimarkkinoiden osalta.

Teollisuudessa saattaa kuitenkin tulla vielä talouskriisin toinen aalto, kun kansainvälisen kysynnän heikkous iskee sinne viiveellä.

– Teollisuus on Suomessa selvinnyt alkuvaiheessa paljon pienemmin vaurioin, Busk ja Huovari toteavat.

Hallituksen 75 prosentin työllisyysastetavoitteessa on kirjoittajien mukaan palattu nyt lähtöruutuun ilman lomautuksiakin.

Työllisyysasteen trendi laski huhtikuussa edellisen hallituksen tavoitteeseen noin 72 prosenttiin.

– Tämä tosin poikkeaa Tilastokeskuksen trendiluvuista, joissa koronaa pidetään poikkeushavaintona. Sitä se toki on, mutta jos sen annetaan vaikuttaa trendiin, työllisyysasteen lasku on ollut selvä.