Posti vaatii valtiontukea turvaamaan postin ja lehtien jakelu maaseudulla – kirjeiden viiden päivän jakeluvelvoite on liian tiukka

Postipalvelut

Posti toivoo seuraavalta hallitukselta pikaisia toimenpiteitä postin ja lehtien jakelun turvaamiseksi digitalisoituvassa Suomessa.

Lähivuosina paperisten sanomalehtien jakelu maaseudulla tulisi turvata määräaikaisella valtiontuella. Lisäksi kotimaisen verkkokaupan ja logistiikan toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa. Vaatimukset esitetään Postin tiedotteessa.

Kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut jo 1950-luvun tasolle. Posti jakaa kotitalouksiin päiväjakelussa keskimäärin vain kahdeksan lähetystä viikossa.

Postin arvion mukaan postin määrä vähenee lähivuosina yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa.

Posti on koonnut ratkaisuehdotuksia, joilla lehtien jakelu ja postin palvelut kuluttajille voidaan turvata myös lähitulevaisuudessa sekä kotimaiset logistiikkatoimijat pärjätä alan kansainvälisessä kilpailussa.

– Posti kantaa suurta huolta siitä, miten turvataan sanomalehtien jakelu ja postin yleispalvelut erityisesti haja-asutusalueilla. Paperilehdillä on edelleen suuri merkitys tilaajille ja lehtitaloille, ja nyt tarvittaisiin kestävä silta digiaikaan, arvioi Posti Group Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Posti ehdottaa, että painettujen lehtien jakelua maaseudulla tuetaan määräaikaisella valtiontuella.

– Valtio voisi järjestää julkisen kilpailutuksen sanomalehtien jakelusta alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin sovittua tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua, Malinen ehdottaa.

Toisena vaihtoehtona Posti esittää, että valtio voisi tukea haja-asutusalueiden kannattamattomia jakeluita ostopalveluilla.

Postin mukaan Suomi on tällä hetkellä Euroopan ainoita maita, jossa postin tai lehtien jakelua ei tueta valtion toimesta.

– Jakeluvolyymien raju lasku nostaa lehtien jakelun yksikkökustannukset kestämättömälle tasolle. Lehtien jakelu ei kuulu postilain soveltamisalaan, vaan se on täysin kaupallista liiketoimintaa, tiedotteessa kerrotaan.

Harvaan asutuilla alueilla postinjakelun kustannukset ovat keskimäärin yli kaksi kertaa niin suuret kuin tiheään asutuilla alueilla – ja suurimmillaan kymmenkertaiset kaupunkeihin verrattuna.

Posti arvioi, että ilman valtion jakelutukea joidenkin sanomalehtien toiminnan edellytykset maaseudulla uhkaavat kadota korkeiden jakelukustannusten vuoksi.

Nykyinen postilaki edellyttää yleispalvelun eli postimerkillisten kirjeiden jakelua viitenä päivänä viikossa alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Yleispalvelulähetysten osuus on enää noin neljä prosenttia kaikesta Postin jakamasta postista.

Jos yleispalvelu halutaan ylläpitää jatkossakin ilman julkista tukea, se edellyttää yleispalvelun velvoitteiden merkittävää keventämistä, Postin tiedotteessa painotetaan.