Osittainen vanhuuseläke houkuttelee yrittäjiä ja työttömiä – ottajana todennäköisimmin kaupungissa asuva 61-vuotias mies

Eläkkeet

Vain kahdeksan prosenttia osittaiseen vanhuuseläkkeeseen oikeutetuista on nostanut etuutta, kertoi Eläketurvakeskus.

Keskuksen tutkimuksen mukaan lähes kaikki heistä ovat ottaneet eläkkeen maksuun varhennettuna eli ennen eläkeikää. Etuus on houkutellut erityisesti yrittäjiä ja työttömiä.

Eläketurvakeskuksen mukaan osittaista vanhuuseläkettä ottaa todennäköisimmin kaupungissa asuva 61-vuotias mies.

Miehet myös hakeutuvat varhennetulle eläkkeelle hieman naisia enemmän.

Vähintään 61-vuotias voi nostaa kertyneestä eläkkeestä maksuun neljänneksen tai puolet osittaisena vanhuuseläkkeenä.

Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei liity työaika- tai palkkaseurantaa, kuten aikaisemmin osa-aikaeläkkeessä.

Keskuksen tutkimus sisältää 230 000:n vuosina 1949-1957 syntyneen Suomessa asuvan ihmisen tiedot.