Opintotukia maksetaan poikkeusoloista huolimatta, ministeri Kosonen lupaa

Koronakriisi

Opintotukea maksetaan poikkeusoloista huolimatta, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) vakuutti hallituksen koronatilannekatsauksessa.

Opintotuen maksamista voidaan Kososen mukaan myös jatkaa, vaikka opinnot eivät välttämättä edistyisi aikataulussa koronaepidemian aikana. Epidemia ja poikkeusolot voidaan nähdä hyväksyttävänä syynä opiskelutahdin hidastumiselle.

Tukiaikaa voidaan Kososen mukaan myös pidentää erityisen painavan syyn vuoksi. Koronaepidemia sekä nykyiset poikkeusolot tulkitaan tällaiseksi syyksi.

Poikkeusolot otetaan huomioon myös opintolainahyvitysten ehdoissa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on myös Kososen mukaan tehty työttömyysturvalakiin väliaikainen muutos, jonka perusteella työn ohessa opiskellut lomautettu työntekijä on oikeutettu hakemaan työttömyysetuuksia. Tämä laki on tullut voimaan keskiviikkona.

Yliopistoilla on valmiudet tulla avuksi koronatestauskapasiteetin lisäämiseksi, kertoi ministeri Koskinen.

– On aivan selvää, että tieteen ja tutkimuksen merkitys on suuri koronakriisin hoidossa, sen jälkien korjaamisessa ja tuleviin kriiseihin varautumisessa.

Kososen mukaan professori Kalervo Väänänen on selvittänyt hänen pyynnöstään lääketieteellisten tiedekuntien sekä Jyväskylän yliopiston valmiudet auttaa terveydenhuollon toimijoita testausten järjestämisessä tarvittaessa.

Selvityksen mukaan yliopistoilla on valmius olla avuksi, jos viranomaiset pyytävät apua testauskapasiteetin lisäämiseksi, Kosonen kertoo. Yliopistot voivat irrottaa henkilöstöä, laitteita ja materiaalia.

– On tärkeätä, että yliopistot valmistautuvat mahdolliseen avunpyyntöön ja kartoittavat valmiudessa olevia osaajia näytteenottoon, Kosonen lisää.

Kososen mukaan ylioppilaskokeet saatiin vietyä läpi, mutta koronakriisi vaikuttaa varmasti korkeakoulujen opiskelijavalintoihin.

Korkeakoulut, opetusministeriö sekä Opetushallitus seuraavat Kososen mukaan tiiviissä yhteistyössä tilanteen kehitystä ja varautuvat valintojen toteuttamiseen erilaisissa skenaarioissa.

Näissä ratkaisuissa tulee ministerin mukaan ottaa erityisesti huomioon terveys ja turvallisuus.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaku päättyi keskiviikkona. Yhteishaussa oli Kososen mukaan ennätysmäärä hakijoita.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat koskettavat noin 150 000:ta korkeakouluihin hakevaa. Tarkoituksena on, että syksyllä yli 44 000 uutta korkeakouluopiskelijaa aloittaisivat opintonsa, Kosonen lisää. Heistä yli puolet on tarkoitus valita toisen asteen todistusarvosanojen perusteella.

Kososelta kysyttiin mahdollisesta tukipaketista liikunta- ja kulttuurijärjestöille. Kososen mukaan tukipakettia on jo valmisteltu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden kanssa.

Yrityspaketit vastaavat ministerin mukaan jo osiin haasteista, mutta väliinputoajia on. On selvitetty, miten näiden väliinputoajien avuksi voitaisiin tulla, Kosonen sanoi.

Mahdollisesta tukipaketista päätetään ensi viikon kehysriihessä yhdessä isomman koronakokonaisuuden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on Kososen mukaan tulossa esitys mahdollisesta tukipaketista.