MT:n, HBL:n ja Verkkouutisten gallup: Kaksi kolmesta hyväksyy elvytysrahaston yhteisvastuun — maaseudun ja kaupunkilaisten vastaukset peilikuva toisistaan

Elvytysrahasto

Kaksi kolmesta suomalaisesta hyväksyy EU-maiden elvytysrahaston ja siihen liittyvän yhteisvastuun veloista.

Tulos käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden, Hufvudstadsbladetin ja Verkkouutisten viime viikolla teettämästä kyselystä.

Lähes puolet pitää rahastosta maksettavia avustuksia ja yhteisvastuuta välttämättömänä pahana, jonka kuitenkin voi hyväksyä. Neljännes suomalaisista taas ajattelee elvytysrahaston olevan oikea ja tarpeellinen ratkaisu.

Joka neljäs on sitä mieltä, että EU-maiden viime viikolla sopima 750 miljardin euron elvytysrahasto on huono ratkaisu, joka pitäisi hylätä.

EU-maat päättivät viime viikon tiistaina elvytysrahastosta, joka pitää sisällään 390 miljardia euroa avustuksia ja 360 miljardia euroa lainoja.

EU-maat rahoittavat paketin yhteisvastuullisesti tulevien vuosien jäsenmaksuissa. Suomi maksaa rahastoon enemmän kuin saa. Rahaston toteutuminen edellyttää vielä jäsenmaiden parlamenttien ja EU-parlamentin hyväksyntää.

Miehet ovat selvästi naisia kriittisempiä elvytysrahastoa ja yhteisvastuuta kohtaan. Joka kolmas mies hylkäisi elvytyspaketin, kun naisista sitä vastustaa vain joka kuudes.

Alle 30-vuotiaista joka kolmas pitää elvytysrahastoa oikeana ratkaisuna. Nuoret ikäluokat suhtautuvat pakettiin keskimäärin myönteisemmin kuin ikääntyneet.

Elvytyspakettiin suhtaudutaan myönteisimmin pääkaupunkiseudulla, kielteisimpiä ovat taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat. Maalaisten ja kaupunkilaisten vastaukset ovat peilikuva toisistaan.

Maalaisiksi itsensä kokevista kolmannes kaataisi elvytyssovun, kun kaupunkilaisista sama osuus pitää sitä oikeana ja tarpeellisena.

Koulutustaso ei vaikuta suhtautumiseen kovinkaan vahvasti. Suurituloiset ovat kuitenkin pienituloisia myönteisempiä elvytysrahastoa kohtaan.

Ammattiryhmistä yrittäjät suhtautuvat selvästi kielteisimmin elvytysrahastoon. Lähes puolet heistä haluaisi kaataa koko paketin ja sen mukanaan tuoman yhteisvastuun veloista. Vain joka kuudes pitää sitä oikeana ja tarpeellisena.

Puolueista perussuomalaiset on ainoa, jonka kannattajien selvä enemmistö haluaa hylätä elvytyspaketin. Aniharva perussuomalaisten äänestäjä pitää pakettia tarpeellisena.

Kokoomuksen ja keskustan äänestäjistä joka kolmas haluaa hylätä elvytysrahaston.

Keskustalaisissa on hieman kokoomuslaisia enemmän niitä jotka pitävät elvytysrahastoa ja sen tuomaa yhteisvastuuta tarpeellisena.

Myönteisimmin elvytysrahaston yhteisvastuuseen suhtautuvat vasemmistoliiton äänestäjät. Myös SDP:n ja vihreiden äänestäjistä valtaosa hyväksyy yhteisvastuullisesti EU-maille maksettavat avustukset.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 22.7.-24.7. välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 1 097 ihmistä, jotka edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä.

Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa koko väestön osalta.

Juttua korjattu ja otsikkoa muokattu klo 13.32: ”Kaksi kolmesta hyväksyy elvytysrahaston yhteisvastuun” (aiemmin virheellisesti ”kolme neljästä”)