MT: Kääriäinen Helsingin hengestä ja ihmisvelvollisuuksista: "Ongelmat voitetaan yhdessä – tai sitten kärsitään yhdessä"

Kansainvälinen politiikka

Pitkäaikainen keskustavaikuttaja Seppo Kääriäinen kiittää Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöä niin kutsutun Helsingin hengen nostamisesta keskusteluihin.

Helsingin hengellä tarkoitetaan vuoden 1975 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen aikana kansainvälisessä politiikassa vallinnutta liennytyksen ilmapiiriä.

Helsingin Finlandia-talolla järjestetystä kokouksesta tulee neljän vuoden päästä kuluneeksi 50 vuotta. Kääriäinen huomauttaa, että Euroopan turvallisuuden lisäksi mahdollisessa 50-vuotiskokouksessa on syytä keskittyä koko ihmiskuntaa koskettaviin asioihin, jopa ihmiskunnan olemassaolon edellytyksiin.

– Presidentti pitää voittona jo sitä, jos valtion päämiesten kesken voitaisiin käydä dialogia yhteisten ongelmien ratkaisemisessa. Ongelmat voitetaan yhdessä – tai sitten kärsitään yhdessä.

– Näin elintärkeissä kysymyksissä jo yritys kannattaa, mutta lopputulokseen – Helsingin henkeä vaaliva huippukokous vuonna 2025 – on perusteltua myös valjastaa voimavarojakin, Kääriäinen kirjoittaa.

Oikein mitoitettu, teemoitettu ja ajoitettu aktiivisuus ison päämäärän saavuttamiseksi on vastuullista ulkopolitiikkaa, Kääriäinen toteaa.

– Tämän Suomi osaa. Siinä on snellmanilaista henkeä: kansakunnan etu yhtyy ihmiskunnan etuun.

Ministerin arvonimenkin saanut Kääriäinen nostaa esiin myös Niinistön käyttämän termin ”ihmisvelvollisuus”. Termi on tiettävästi alun perin merkittävän intialaisen kansalaisoikeusaktivisti ja pasifisti Mahatma Gandhin popularisoima.

– Ihmisen velvollisuus on toimia niin, että ihmiskunnan elämä jatkuu. Se on vastuullisuutta sanan syvimmässä merkityksessä. Niinistö viittasi sodan ja rauhan lisäksi ilmastoon ja pandemiaan sekä ihmisoikeuksiin, Kääriäinen sanoo.