Mitä ihmiset tekevät koronasäästöillään? – selvitys kertoo sekä eriarvoistumisesta että myönteisestä kehityksestä

Talous

Kotitaloudet ovat koronan aikana onnistuneet kerryttämään säästöjä kohtalaisen hyvin, selviää LähiTapiolan teettämästä kyselystä. Toisaalta osan tilanne on vaikeutunut merkittävästi.

Kyselyn vastaajista 49 prosenttia kertoo oman talouden pysyneen melko hyvin tasapainossa. Säästäminen on onnistunut 38 prosentilla. Säästöjen määrät vaihtelevat paljon, keskiarvon ollessa noin kahdeksan tuhatta euroa.

– Kyselyn tulokset voi summata siten, että vain neljälle kymmenestä kotitaloudesta on kertynyt epidemian aikana merkittäviä säästöjä, mutta vastapainoksi joka kymmenes kotitalous on joutunut purkamaan säästöjään tai velkaantumaan, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Työttömyys, lomautukset tai vaikeudet harjoittaa elinkeinotoimintaa ovat syitä, jotka ovat pakottaneet osan elämään yli varojensa, vakuutusyhtiö kertoo.

– Kyselyssä yhdeksän prosenttia vastanneista sanoi eläneensä yli tulojensa korona-aikana. Säästövaikeuksia on ollut erityisesti koti-isillä ja -äideillä, yrittäjillä sekä opiskelijoilla. Keskimäärin ylitystä on kertynyt 3 500 euroa.

Säästämisessä onnistuneet tuskin aloittavat kokonaisuutena katsoen mitään kulutusjuhlaa. Talouden vakaudesta on kriisin keskellä tullut monelle tärkeä arvo.

Suurin osa (44 prosenttia vastaajista) sanoo siirtävänsä säästöjä rahastoihin, osakkeisiin tai muihin sijoituskohteisiin. He haluavat säästöistä pitkäjänteisiä ja niiden myös tuottavan.

Toiseksi yleisin vastaus (42%) on toisaalta säästöjen kuluttaminen tämän tai ensi vuoden aikana. Kulutustarpeiden purkaminen näkyy tässä.

Kolmanneksi yleisin vastaus (39%) on pitää säästöt talletuksissa. Tässä näkyy LähiTapiolan mukaan riskitietoisuus.