Miksi naisten yleisimmän syövän seulontoihin osallistuminen laskee huolestuttavasti? – Asiantuntijatkin ymmällään

Terveys

Rintasyöpäseulontaa on tehty Suomessa jo vuosikymmenien ajan, mutta viime vuosina siihen osallistuminen on laskenut. Aiemmin seulontamammografiassa kävi lähes 90 prosenttia kutsutuista naisista, mutta nykyään seulontaan tulevien osuus jää 80 prosenttiin.

Syytä muutokselle ei tiedetä.

Seulontaohjelmaan osallistumisessa on melko paljon eroja alueiden ja väestöryhmien välillä, sanoo tilastotieteilijä Milla Lehtinen Suomen Syöpärekisterin tiedotteella.

– Erityisesti osallistumista tulisi petrata niillä alueilla, joilla se on vähäistä, Lehtinen painottaa.

Rintasyövän seulontaan osallistuminen vaihteli vuonna 2019 alueittain 74–87 prosenttia. Huolestuttavaa vaihtelu oli työelämän ulkopuolella ja työelämässä olevien naisten välillä: osallistuminen vaihteli 61–87 prosenttia.

– Jatkotutkimuksiin ohjatuissa, erikoissairaanhoidon lähetteen saaneissa ja rintasyöpälöydöksissä oli kuitenkin vain pieniä eroja näiden väestöryhmien välillä, Lehtinen toteaa.

Asiantuntijoita on askarruttanut yksityisessä terveydenhuollossa tehtävien kuvantamistutkimusten mahdollinen yhteys seulontaan osallistumiseen. Sen vuoksi Suomen Syöpärekisteri keräsi rintasyöpäseulonnan vuosikatsaukseen ensimmäistä kertaa tietoja myös seulonnan ulkopuolisista mammografioista.

Se ei kuitenkaan näyttänyt selittävän seulontamammografioihin osallistumisen laskua.

– Meidän tietojemme perusteella seulonnan ulkopuolinen kuvantaminen on yleisintä juuri ennen seulontaikää eli 45–49-vuotiailla ja heti seulontaiän jälkeen eli 70–79-vuotiailla. Näyttääkin siltä, etteivät seulonnan ulkopuoliset kuvantamistutkimukset kohenna mammografioiden peittävyyttä seulonnan kohdeiässä eikä myöskään tasoita alueellisia tai väestöryhmien välisiä eroja, tutkimusjohtaja Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteristä arvioi tiedotteella.

Anttilan mukaan ohjelman ulkopuolisia kuvantamistutkimuksia tehdään pääasiassa oireiden perusteella, rintasyövän hoidon jälkeisessä seurannassa tai perinnöllisen rintasyöpäriskin takia, mutta lisäksi oireettomia naisia saatetaan kuvata seulontaluonteisesti.

– Säteilylaki edellyttää, että mammografiaan tarvitaan erityinen kirjallinen perustelu, jos tutkimus tehdään oireettomalle. On mahdollista, että ulkopuolisen kuvantamisen määrä vähenee jatkossa. Ultraäänitutkimuksiin säteilylaki ei kuitenkaan vaikuta.

Rintasyövän seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaat naiset kahden vuoden välein.

Seulontaohjelmassa lähetettiin vuonna 2019 kaikkiaan 369 000 kutsua. Ohjelmaan osallistui 301 000 naista eli 82 prosenttia kutsutuista.

Suomessa todetaan vuosittain noin 5 000 rintasyöpää, joista puolet seulontaikäisillä. Kaikista rintasyövistä noin kolmannes löytyy seulonnassa. Seulontaan osallistuminen aikaistaa erityisesti hitaasti kasvavien rintasyöpien toteamista