Metsästäjäliitto jyrähtää: Rajat susikannan kasvulle – vaatii kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista

Susikanta

Luonnonvarakeskuksen suden 2021 kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä maaliskuussa 2021 on kasvanut 32–38 laumaan ja 279–321 suteen. Metsästäjäliitto katsoo, että susikannan kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen.

– Metsästäjäliiton arvio on, että susikannan selvä kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen. Kannan kasvulle on perusteltua asettaa rajat, toteaa liiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Ruotsissa suotuisan suojelun taso on määritelty 30 laumaan. Kun kanta oli siellä tätä korkeampi, siellä toteutettiin viime talvena kannanhoidollinen metsästys, metsästäjäjärjestö muistuttaa.

Metsästäjäliitto huomauttaa, että susikannan arvioinnissa metsästäjillä on suuri rooli.

– Metsästäjät tekivät viime talvena kovasti työtä niin susien jälkihavaintojen kuin DNA-näytteiden keruunkin osalta kaikkialla maassa, esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalan eteläosissa. Sudeksi tunnistettuja näytteitä saatiin kerätyksi liki 80 prosenttia enemmän kuin edellisenä talvena. Aktiivisten kerääjien määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi, kiittää Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Susikannan kasvu vuoden takaisesta on tuoreen kanta-arvion mukaan selkeä.

– Kanta-arvion kasvanut susimäärä on liiton mielestä samansuuntainen kentän havaintojen kanssa. Kattavan, hyvin onnistuneen DNA-näytekeräyksen ansiosta susikanta on nyt luotettavammin todennettu, Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors sanoo.

Metsästäjäliitto pitääkin nyt erittäin tärkeänä kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista tulevana talvena susivahinkojen estämiseksi.

– Jo viime vuonna hirven metsästys alkoi monien maakuntien alueilla vasta lumisateiden jälkeen, kun susilaumat pystyttiin paikallistamaan koirien suojaamiseksi, järjestö sanoo kannanotossaan.

– Metsästäjäliitto on asettanut akuuteimmaksi asiakseen koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen aloittamalla suden kannanhoidollinen metsästys.