Vanhanen: Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu voi muuttaa perustavalla tavalla maailmaa ja poliittisia valtasuhteita – "Liikkeellä on paljon murtavia voimia"

Paasikivi-seuran kokouksessa puhunut Vanhanen arveli, että Yhdysvaltojen kiinnostus arabimaita kohtaan heikkenee, kun öljyn rooli maailmassa heikkenee.
Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet sekä niihin liittyvä digitalisaation ja robotiikan läpimurto saattavat muuttaa perustavanlaatuisella tavalla maailmantaloutta, arvioi entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.).

Hän puhui perjantaina alkuillasta Paasikivi-seuran kokouksessa.

Vanhasen mukaan teknologiset keskinnöt ovat höyrykoneesta, sähköstä ja puhelimesta lähtien muuttaneet merkittävästi maailmantalouden voimasuhteita.

– Nyt liikkeellä on paljon sellaisia murtavia voimia, joilla on syviä vaikutuksia talouden korttien uusjakoon, Vanhanen sanoi.

Kansanedustajana nykyisin toimiva Vanhanen huomautti puheessaan, että merkittävien öljymaiden johtajat eivät ole ensimmäisten joukossa olleet puhumassa ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta.

Vanhasen mukaan syy on selvä: öljyvaltioiden johtajat tietävät edessä olevan alamäen, kun investoijien kiinnostus fossiilisia energialähteitä kohtaan alenee, autotehtaat muuttavat tuotantonsa vähäpäästöisiksi ja uusiutuvat lähteet keräävät leijonaosan investoinneista energian tuotannossa.

– Edessä on vääjäämätön lähivuosikymmeniä koskeva kehityskaari, jossa öljyn, kaasun ja kivihiilen tuottajien suhteellinen osuus maailmantaloudesta tulee riittävästi alenemaan, jotta sillä on myös valtapoliittista vaikutusta, Vanhanen kiteytti.

Hän arveli, että Yhdysvaltojen kiinnostus arabimaita kohtaan tulee vähentymään. Yksi osoitus siitä on Yhdysvaltain pitkäaikainen halu vetäytyä kansainvälisiin sotilaallisiin kriiseihin osallistumisesta.

– Tarve öljyn häiriöttömään saamiseen ei ole enää niin suuri kuin ennen.

Ilmastonmuutoksen ehkäisy tulee Vanhasen mukaan vaikuttamaan keskeisesti myös siihen, minne taloudellinen varallisuus maailmassa keskittyy.

Yleensä taloudessa voittavat Vanhasen mukaan ne, jotka investoivat kasvaviin aloihin ja uuteen tekniikkaan.

– Juuri nyt uudet energiateknologiat keräävät tulevina vuosina luultavasti biljoonien eurojen tai dollarien investoinnit. Ne muokkaavat todellisuuttamme ja vetävät puoleensa muutakin kasvua.

– Tässäkin öljyntuottajamaat jättäytyvät omaehtoisesesti maailmaa muuttavista rahavirroista sivuun, Vanhanen summasi.

Tilanne ei lupaa hyvää Euroopallekaan, jonka kehitys jää koko ajan jälkeen Kiinan tai Yhdysvaltojen vauhdista. Tässä yhteydessä Vanhanen kiinnitti huomiota myös Euroopan jatkuvasti supistuvaan väestönkasvuun.

– Euroopan vaikutusvalta maailmassa ei tästä syystä ole kasvamassa vaan supistumassa. Unionin hajanaisuus vie samaan suuntaan.

Venäjän Vanhanen näki jäävän mainitsemissaan muutoksissa sivuun ja heikommalle puolelle. Siinä voi olla omat riskinsä.

– Se, että talouden suhteet muuttuvat toisten eduksi ja toisten tappioksi, eivät vakauta maailmaa eivätkä ratkaise maailman ristiriitoja. Riskinä on, että aseman heikentyessä vaikutusvaltaa haetaan muilla keinoilla ja tarrataan sotilaallisen voiman tuomaan vaikutusvaltaan, Vanhanen pohti.

Oman lisänsä isoihin muutoksiin tuo se, että kansainvälisten järjestöjen kunnioitus on heikentymässä ja yleismaailmalliset sopimukset kohtaavat vähättelyä. Samaan aikaan kansallisvaltiot nähdään ratkaisuna ongelmiin.

Vanhasen mukaan se tarkoittaa sitä, että kansainvälisten järjestelmien vakautta, ennustettavuutta turvallisuutta luova vaikutus heikkenee.

Pienelle maalle kuten Suomelle se tarkoittaa Vanhasen mukaan sitä, että ne joutuvat entistä enemmän pohtimaan, miten ne voisivat turvata oman asemansa ja keihin ne voivat sitoutua ja luottaa tiukoissakin paikoissa.