Lapsiperheköyhyyskysely: Ruoka syö suuren osan budjetista ja ennakoimattomat menot voivat romuttaa talouden kuukausiksi

Lapsiperheköyhyys

Kansanedustaja ja edus­kun­nan köy­hyys­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hilkka Kemppi (kesk.) on käynnistänyt selvitystyön lapsiperheköyhyyden poistamiseksi.

Selvitystyötä tukee asiantuntijaryhmä. Toukokuussa totetutettiin sosiaalisen median kautta kysely, jolla kerättiin kokemuksia ja tarinoita arjesta, silloin kun rahasta on tiukkaa.

– Viikon verran auki olleeseen kyselyyn saatiin 279 vastausta, pääosin lapsiperheiltä, mutta myös läheisiltä ja ammattilaisilta, Kemppi kertoo tiedotteessaan.

Kyselyssä myös koronakriisin vaikutuksista perheiden arkeen ja toimeentuloon sekä ajatuksia siitä, miten lapsiperheiden köyhyyteen voitaisi puuttua. 

Materiaalista nousi esiin köyhyyden taustasyiksi sekä vanhempien riittämättömät tulot että korkeiden kustannusten tuomat haasteet esimerkiksi asumisessa, liikkumisessa ja ruokaa ostettaessa.

– Välttämättömiäkään tavaroita ei aina pystytä hankkimaan ja toisaalta ennakoimattomat menot voivat romuttaa perheen talouden kuukausiksi, Kemppi konkretisoi.

Ruokakustannukset vievät kyselyn perusteella suuren osan perheiden budjetista eikä laadukkaaseen ja terveelliseen ruokaan ole aina varaa.  

Kyselyyn vastanneiden kommenteissa nousi esille jatkuva rahojen laskeminen sekä vähävaraisuuden tuoma häpeä ja stressi, joka heijastui jopa arvottomuuden ja kakkosluokan kansalaisuuden kokemuksina.

– Huoli lasten asemasta ja köyhyyden takia kiusatuksi joutumisesta huolestuttivat useaa vastaajaa, tiedotteessa kerrotaan.

Vastauksista käy ilmi myös, että koronakriisin tuoma epävarmuus heijastuu vahvasti perheiden arkeen.

Lomautuksen ja irtisanomiset ovat vaikeuttaneet perheiden toimeentuloa ja etäkoulunkäynti on tuonut lisäkustannuksia esimerkiksi laitehankintojen ja kasvaneiden ruokakustannusten myötä.   

Kyselyn tarkemmat tulokset julkaistaan syksyllä osana selvitystyön loppuraporttia.