Lähes kolmannes suomalaisista on harkinnut työpaikan vaihtoa uupumuksen takia

Työuupumus

Lähes kolmannes YTK-Yhdistyksen tekemän kyselytutkimuksen vastaajista ilmoitti harkinneensa kolmen viime vuoden aikana työpaikan tai alan vaihtoa uuvuttavan työn takia.

YTK-Yhdistys on Yleisen Työttömyyskassan jäsenten erillinen yhdistys.

Uupumuksen vuoksi alaa oli vaihtanutkin jo 17 prosenttia vastaajista.

Uupumuksen kokemus korostui erityisesti naisilla.

Selvityksen perusteella moni kokee myös ristiriitaa vahvuuksiensa ja työelämän odotusten välillä.

– Ajatus työpaikan vaihtamisesta tulee monellekin mieleen, kun työ alkaa tuntua raskaalta, toteaa työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitokselta.

Hän korostaa että vaihtaminen ei aina kuitenkaan pelkästään auta, jos samalla ei opettele vaikuttamaan työnsä kuormitus- ja voimavaratekijöihin sekä omaan palautumiseensa.

Puolet kyselyyn vastanneista oli vaihtanut työpaikka tai -tehtävää kolmen viime vuoden aikana.

Suurin syy työpaikan vaihtamiseen oli halu kehittyä ammatillisesti ja oppia uutta. Näin vastasi 34 prosenttia vastaajista. 26 prosenttia vaihtoi työtä paremman palkan vuoksi.

Viidennes vastaajista koki puolestaan, etteivät omat vahvuudet ja työelämän odotukset kohtaa.

Joka kymmenes vastaaja tunsi myös pelon siitä, ettei osaa tai ole tarpeeksi hyvä, jarruttavan oman potentiaalin hyödyntämistä työelämässä.

– Ammatillisen itsetunnon heikkeneminen voi olla myös uupumuksen oire, Hannonen huomauttaa.

Hän painottaa, että työn merkityksellisyys on yksi työhyvinvoinnin kulmakivistä.

Tärkeää on, että omat arvot toteutuvat työssä ja omia tietojaan ja taitojaan on mahdollista hyödyntää. Ristiriita työnantajan ja omien odotusten välillä aiheuttaa kuormitusta.