Lääkärilehti: Tämä sairaus lisääntyi helsinkiläislapsilla noin 30 prosentilla koronavuonna 2021 – syytä ei tiedetä

Tyypin 1 diabetes -diagnoosien määrä on kasvanut niin Saksassa, Yhdysvalloissa kuin Helsingissäkin 
Terveys

Uusien tyypin 1 diabetes -diagnoosien määrä on huomattavasti lisääntynyt koronapandemian aikana, mutta syy tähän ei ole selvä. Asiasta kertoo Lääkärilehti.

– Hiljattain on julkaistu kaksi tutkimusta, Saksassa ja USA:ssa, joissa on osoitettu, että tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys on selvässä nousussa vuonna 2021. On keskusteltu, johtuuko tämä koronapandemiasta, kertoo LT, lastentauteihin erikoistuva lääkäri Elina Hakonen Husista Lääkärilehdelle.

Hakonen on postdoc-tutkijana lapsuusiän diabetesta tutkivassa tutkimusryhmässä.

Saksassa ja USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa osoitettiin, että ilmaantuvuus on noussut huomattavasti aiemmasta. Saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuuden huippu oli noin kolme kuukautta COVID-19-huipun jälkeen.

– Suoraa yhteyttä diabeteksen puhkeamisen ja sairastetun COVID19-infektion välillä ei osoitettu, mutta ajallinen yhteys epidemiaan kylläkin, Hakonen kertoo. 

Helsinkiläisillä lapsilla todettiin vuonna 2021 noin 30 prosenttia enemmän uusia tyypin 1 diabetes -tapauksia verrattuna vuosien 2017­–2020 keskiarvoon. Siitä ei ole dataa, kuinka moni uusista potilaista on sairastanut koronavirusinfektion ennen diabeteksen puhkeamista. 

Lääkärilehden mukaan on epäselvää, johtuuko nousu koronaviruksesta itsestään, pandemian aikaisista muutoksista, vai onko kyse sattumasta. On hypoteeseja, joiden mukaan lasten vähentynyt infektiokuorma tai jotkut muut tekijät pandemian vuoksi muuttuneessa ympäristössä lisäisivät autoimmuunisairauksien määrää. 

– Asia vaatii vielä lisätutkimuksia ja pidempää seurantaa, Hakonen sanoo Lääkärilehdelle.