Kyselytutkimus: Lähes joka kolmas suomalainen on kokenyt pyörävarkauden – näin voroilta voi suojautua

Kevyt liikenne

Pyöräilykausi käy parhaillaan kuumimmillaan, mutta se lisää valitettavasti myös pyörävarkauksia, jotka ovat yleisin omaisuusrikoksen muoto.

Vakuutusyhtiö LähiTapiola Arjen katsaus –kyselyn mukaan jopa yksi kolmesta suomalaisesta eli noin 29 prosenttia on joutunut pyörävarkauden uhriksi. Kun pyörän osia tai lisävarusteita on varastettu kahdeksalta prosentilta, pyörään liittyviä varkauksia on kokenut kaikkiaan noin 37 prosenttia vastaajista.

Vastauksissa korostuu asuinpaikkakunta. Suurissa kaupungeissa, erityisesti Turussa ja Tampereella, asuvat suomalaiset kohtaavatkin pyörävarkauksia huomattavasti maaseututaajamassa tai haja-asutusalueella asuvia todennäköisemmin.

Tamperelaisista jopa 46 prosenttia on kohdannut pyörän tai sen lisävarusteiden varkauden, Turkulaisten lukema on 45 prosenttia. Maaseudun haja-asutusalueella lukema on vain 33 prosenttia.

LähiTapiolan asumisen turvallisuuden palveluiden kehityspäällikkö Antti Määttänen kertaa, että pyörävarkauksia tapahtuu siellä, missä on paljon ihmisiä ja pyöriä.

– Mökkimurtojen yhteydessä katoaa maaseudullakin muun tavaran lisäksi polkupyöriä, varsinkin jos ne ovat yhtään arvokkaampia. Maaseudulla varkauteen tarvitaan yleensä pakettiauto tai vastaava, kun kaupungissa pyörän voi ajaa helposti piiloon, kun lukko on murrettu. Kaikki helposti irrotettavat varusteet on syytä ottaa mukaan, kun pyörä pysäköidään, Määttänen muistuttaa tiedotteessa.

Määttäsen arvioi, että useissa kaupungeissa yleistyneet kaupunkipyörät ovat todennäköisesti vähentäneet varkauksia keskusta-alueilla. Keskustassa asuvat voivat jättää kalliin pyörän turvalliseen säilytykseen kotitaloon ja asioida keskustassa kaupunkipyörällä, jotka saattavat myös ehkäistä niin sanottu ex tempore -varkauksia.

LähiTapiolan tilastojen mukaan varkauksissa näkyvät pyöräilyn trendit: sähköpyörien varkaudet ovat lisääntynet. Varastetut pyörät ovat myös entistä arvokkaampia.

Suomalaisista 72 prosenttia valmistautuu arjen katsaus –kyselyn mukaan pyörävarkauksiin pitämällä pyöränsä aina lukittuina. Pelkästään lukituksella suojattujen pyörien varkaudet eivät kuitenkaan ole harvinaisia.

Ehkäpä siksi neljä prosenttia suomalaisista kertoo tuovansa pyörän kotinsa sisätiloihin suojaan

– On toivottavaa, että taloyhtiöt ja rakennusliikkeet rakentaisivat pyörille riittävästi lukollisia suojatiloja. Varsinkin uudisrakentamisessa olisi paljon parannettavaa. Pyöräsuojan on oltava riittävän suuri, helposti saavutettava ja valvottava, Määttänen luettelee.

Suojassa tulee hänen mukaan olla telineet, joihin pyörät voidaan rungosta lukita. Lisäksi sähköpyörien latausmahdollisuudet on varmistettava, ja tila on syytä varustaa palovaroittimella.

Tilastoinnista käy ilmi, että vuonna 2021 pyörävarkauksissa palattiin suunnilleen koronaa edeltävälle tasolle. 2020 sen sijaan näyttäytyi tilastoissa määrällisenä piikkinä, jota ei ole kyetty täysin selittämään.

Yksi vähemmän puhutuista selityksistä liittyy Määttäsen mukaan pyörävarkauksien ja pyörämarkkinoiden väliseen kiistämättömään yhteyteen. Aiheuttivatko koronapandemian lisäämä kysyntä ja maailmankaupan hidastumiseen liittyvät toimitusvaikeudet kysyntäpiikin, johon varkaat vastasivat?

– Varastettujen pyörien markkinat eivät toimi ilman ostajia, joten kysynnän kasvu on mielestäni varteenotettava selittäjä.

LähiTapiola ehdottaa tiedotteessaan pyörärekisteriä, joka tekisi varastettujen pyörien myymisestä huomattavasti hankalampaa. Rekisteri toimisi käytännössä autorekisterin tavoin niin, että pyörän alkuperä olisi aina mahdollista selvittää kulkuneuvon rekisterinumeron avulla.