Kysely: Enemmistö toivoo kotimaan matkustusrajoitusten keventämistä – etenkin yli 65-vuotiaiden keskuudessa patoutunutta kysyntää ryhmämatkoille

Matkailu

Linja-autoliiton teettämä kansalaiskyselyn mukaan enemmistö suomalaisista haluaisi keventää kotimaan matkustusrajoituksia. Kantaa ottaneista 60 prosenttia kaipaa vapaampaa matkustamista kotimaassa erittäin tai jokseenkin paljon.

Kyselyn mukaan erityisesti yli 65-vuotiaiden kansalaisten keskuudessa on patoutunutta kysyntää opastetuille päiväretkille, kulttuuri- ja teatterimatkoille sekä muille Suomessa tapahtuville ryhmämatkoille.

53 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, ettei heille ole jäänyt pelkoja tai ennakkoluuloja linja-automatkustamista kohtaan. Matkustajat ovat valmiita jatkamaan vastuullista käytöstä linja-autoilla liikuttaessa myös korona-ajan jälkeen.

Kyselyyn vastanneista 61 prosenttia kertoo, että he tulevat korona-ajan jälkeen linja-autolla matkustaessaan panostamaan käsihygieniaan enemmän. 59 prosenttia vastanneista tulee jättämään linja-autolla matkustamisen väliin tuntiessaan itsensä sairaaksi.

Linja-autoliiton kyselyssä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita liittyen linja-autolla matkustamiseen ennen koronapandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen.

Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä kesän aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 046 suomalaista. Otos edustaa täysi-ikäisiä mannersuomalaisia sukupuolen, iän ja asuinmaakunnan mukaan. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.