Komissio patistaa Suomea ottamaan käyttöön EU:n tekijänoikeussäännöt – aikaa annettiin kaksi kuukautta

Alkuperäisen aikataulun mukaan direktiivi piti panna täytäntöön jo kesällä 2021
Tekijänoikeuslaki

Suomi on saanut Euroopan komissiolta kehotuksen ryhtyä toimiin, joilla otetaan EU:n tekijänoikeussäännöt kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Suomella ja muilla komissiolta perustellut lausunnot saaneilla unionin jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä toimenpiteet, joilla direktiivit pannaan täytäntöön. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa valtioita vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

EU:n tekijänoikeusdirektiivin käyttöönotto on venynyt Suomessa useaan otteeseen. Alkuperäisen aikataulun mukaan tekijänoikeusdirektiivi piti panna täytäntöön jo kesällä 2021.

Suomessa direktiivin toimeen paneva uusi tekijänoikeuslain luonnos kirvoitti yhteensä 230 lausuntoa.

Vuonna 2019 valmistunutta direktiiviä laadittaessa eri alojen tekijänoikeuksia edustavat tahot ja internetin digijätit, kuten Google ja Facebook, olivat napit vastakkain.

Juttua päivitetty klo. 17.13 kauttaaltaan.