Komissio ei huomioinut kevyitä liikennevälineitä, keskustameppi Katainen harmittelee – haluaa kaikki liikenteen akut EU:n asetukseen

Akkumateriaalitalous

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) esittää kevyen liikenteen kulkuvälineiden akkujen ulottamista EU:n akkuasetuksen piiriin.

– EU:n uusi akkuasetus on Suomelle valtava mahdollisuus ja se on hyödynnettävä täysimääräisesti. Tehokkaat markkinat syntyvät vain, kun kierrätetään kaikki liikenteessä kulkevien laitteiden akut sähköpotkulaudoista autoihin, Katainen sanoo kannanotossaan.

– Kaikkien akkujen kierrätys on paras ratkaisu myös ympäristölle. Mitä kunnianhimoisemman ja selkeämmän lainsäädännön luomme Eurooppaan, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia saada Vaasan investoinnin kaltaisia menestystarinoita Suomeen, jotka tuovat meille työpaikkoja ja hyvinvointia.

EU-parlamentin liikennevaliokunnassa neuvottelijana toimiva Katainen jätti asiasta muutosehdotuksia parlamentin käsittelyssä olevaan akkuasetukseen.

Hän esittää kevyen liikenteen akkujen sisällyttämistä EU:n uusien akkujen kierrätystavoitteiden piiriin, sillä komission esityksessä on huomioitu vain kannettavat akut, auton akut, sähköauton akut ja teollisuusakut.

– Kevyen liikenteen akkujen ryhmään kuuluvat esimerkiksi nopealla tahdilla lisääntyvien sähköpotkulautojen ja sähköpyörien akut, jotka eivät tällä hetkellä ole ehdotuksen kierrätystavoitteiden piirissä.

Katainen ehdottaa uuden kategorian luomista alle 25 kiloa painaville akuille, jonka myötä ongelma korjaantuisi.

Katainen kiinnittää muutosehdotuksissaan huomioita myös akkujen valmistuksen vastuullisuuteen. Hänen mukaansa asetuksen on pidettävä huolta siitä, että myös EU:n sisämarkkinoille tuotavat akut on valmistettu EU:n sääntöjen mukaisesti.

Lisäksi hän kertoo ehdottavansa säännöllisesti päivitettävän digitaalisen tietopankin luomista EU:hun helpottamaan akkujen kategorisointia ja näin ollen selkeyttämään eri tahojen toimintaympäristöä.

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2020 ehdotuksensa EU:n uudeksi akkuasetukseksi. Asetuksen tavoitteena on muun muassa edistää kiertotalouden mukaista akkumateriaalitaloutta sekä vastata akkujen kysynnän voimakkaan kasvun synnyttämiin haasteisiin, kuten kierrätykseen ja raaka-aineiden saatavuuteen. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto muodostavat kantaansa EU:n akkuasetukseen tänä syksynä.