Kolmekymppisistä kuskeista jo yli puolet hankkisi todennäköisesti hybridi- tai sähköauton – nämä ovat oston yleisimmät esteet

Sähköautot

Kiinnostus sähkö- ja hybridiautoja kohtaan on suurinta 25–34-vuotiaiden keskuudessa, joista 52% päätyisi hankkimaan sellaisen melko- tai erittäin todennäköisesti, mikäli autonhankinta olisi ajankohtainen tänä vuonna, kertoo Kamuxin Suomalaiset autokaupoilla 2022 -tutkimus.

Erittäin todennäköisesti uudempien käyttövoimien pariin päätyvien osuus jatkaa kasvamistaan kahden prosenttiyksikön vuositahtia, ja kiinnostus on selkeästi korkeinta kolmekymppisten keskuudessa.

Kamuxin Suomen maajohtaja Jani Koivu kertoo, että suomalainen pitää hybridi- ja sähköautojen tärkeimpinä ominaisuuksina akun kestoa, matalia kustannuksia sekä lyhyttä latausaikaa. Sähköautojen latausverkosto on kehittynyt pelkästään viime vuoden aikana todella voimakkaasti.

– Toimintasäteet vaihtelevat autoissa muutamasta kymmenestä kilometristä jopa 700 kilometriin yhdellä latauksella, Koivu sanoo.

Erityisen kiinnostuneita hybridi- ja sähköautoista ovat 25–34-vuotiaat kuljettajat, joista 15 prosenttia päätyisi sellaiseen erittäin todennäköisesti ja peräti 37 prosenttia melko todennäköisesti.

– Nuori sukupolvi on tunnetusti ajan hermolla, mitä tulee kuluttamisen ekologisuuteen. Siksi ei ole yllättävää, että ympäristöarvot korostuvat heillä myös auton valinnassa. Ladattavat hybridit ovat hiukan matalamman kynnyksen vaihtoehto niille, jotka haluavat kiinnittää huomioita autoilunsa päästöihin, Koivu jatkaa.

Kaikkien ikäryhmien vastaajista 56 prosenttia pitäisi hybridi- tai sähköautoon päätymistä erittäin tai melko epätodennäköisenä, mikäli olisi autonhankinta-aikeissa tänä vuonna.

Ylivoimaisesti suurin este hankinnalle on liian korkeaksi koettu hinta (63 %). Toiseksi suurin este on liian lyhyt toimintasäde ajotarpeisiin nähden (38 %), minkä lisäksi hieman alle kolmasosa kertoo mieluummin odottavansa teknologian kehittymistä sekä pelkäävänsä hybridi- tai sähköautojen tekniikan vikaherkkyyttä. Vastaajat saivat valita kysymykseen useamman vastausvaihtoehdon.

Tutkimus toteutettiin online-kyselynä 13–17.1.2022. Kohderyhmänä olivat 18-70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistivat ajokortin ja joiden taloudessa on auto sekä vastaavat joko yksin tai yhdessä perheenjäsenen kanssa talouden autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1 041 vastaajaa.