Kilpailukykysopimus näkyy palkoissa – valtiolla ja kunnissa tuntiansio laskenut

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus näkyy työaikojen pidentymisenä ja palkkojen laskuna tuntitasolla, kertoo Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto.

Julkisilla aloilla säännöllinen työaika nousi sopimuksen takia puoli tuntia viikossa. Työajan pitenemisen johdosta keskimääräinen kokonaistuntiansio laski kuntasektorilla ja valtiolla.

Viime vuonna esimerkiksi kuntasektorin kokonaisansio tunnissa oli 18,3 euroa, kun toissa vuonna se oli 18,4.

Myös yksityisellä sektorilla keskimääräinen säännöllinen työaika kasvoi edellisvuodesta.

Kiky-sopimuksessa määriteltiin 24 tunnin pidennys vuosityöaikaan.