Keskustavaikuttaja Mirja Vehkaperä selvityshenkilöksi joukkoliikenteen kehittämistä koskevaan hankkeeseen

Joukkoliikenne

Keskustan entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä on kutsuttu ja suostunut ulkopuolisen selvityksen tekijäksi joukkoliikennettä koskevaan hankkeeseen.

Joukkoliikenteen edistämisen tavoitteen mukaisesti Linja-autoliitto selvittää ELY-keskusten tilaaman joukkoliikenteen kehittämistä – erityisesti kestävän ja toimivan linja-autoliikenteen turvaamiseksi kaupunkiseutujen ulkopuolella ja kaupunkikeskusten välillä.

Linja-autoliiton tiedotteen mukaan linja-autoliikenne on yksi voimakkaimmin epidemiatilanteesta kärsineistä toimialoista. Jo ennen epidemiaa ELY-keskusten järjestämässä joukkoliikenteessä kysyntä on ollut hiipumassa.

Samaan aikaan politiikkatavoitteiden mukaisesti joukkoliikenne on keskeinen osa ympäristö- ja erityisesti ilmastopolitiikkaa, mikä näkyy muun ohella valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluesityksissä.

Toimeksianto kattaa ELY-keskusten tilaaman joukkoliikenteen arvioinnin ja tässä liikenteessä myös muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten (opetustoimen koululaiskuljetusten) organisoinnin, tilaamisen ja yhteensovittamisen kysymykset. Tarkoituksena on turvata kilpailukykyiset julkiset liikennepalvelut haja-asutusalueella ja kaupunkikeskusten välillä.

Vehkaperä toimii tällä hetkellä Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Hän on entinen europarlamentaarikko, kansanedustaja sekä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja.