Keskustanuorten valtuuskunta: Bordellit laillisiksi, satsauksia avaruuspolitiikkaan ja hallitukseen uusi ministeri

Keskustanuorten valtuuskunta kokoontui viikonloppuna Pieksämäellä
Keskustanuoret

Viikonloppuna kokoontunut keskustanuorten valtuuskunta sai laajaa mediahuomiota. Valtuuskunta päätti muun muassa kannattaa bordellien laillistamista ja laatia avaruuspoliittisen linjapaperin.

Mediahuomiota sai etenkin Pirkanmaan keskustanuorten laatima aloite bordellien laillistamisesta. Esimerkiksi Yle uutisoi asiasta.

Aloite hyväksyttiin liiton kannaksi ja samanlainen aloite samalta piiriltä saapuu myös keskustan puoluekokoukseen Sotkamoon kesäkuussa.

– Bordellien laillistamisella tähdätään eritoten ihmiskaupan uhrien auttamiseen ja seksityöntekijöiden työturvallisuuden parantamiseen. Alalla rehottaa rikollisuutta, kuten ihmis- ja huumekauppaa, joten on tärkeää saada ala valtion valvonnan piiriin, Joonas Soukkio, Pirkanmaan keskustanuorten puheenjohtaja, kommentoi.

Myös liiton puheenjohtajan mielestä ala on tärkeää saada valvonnan piiriin.

– Seksikauppaa on aina ollut ja tulee todennäköisesti aina olemaan. Oleellista on taata alan työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi, puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen komppaa.

Pirkanmaan keskustanuorilta meni läpi myös toinen huomiota herättänyt aloite.

– Liitto tulee tänä vuonna laatimaan avaruuspoliittisen linjapaperin. Linjoja avaruuspolitiikkaan tarvitaan, sillä kiertorataa käytetään koko ajan enemmän. Kansainvälisen politiikan, sekä eettiset ja teknologiset kysymykset ovat iso osa avaruuspolitiikkaa. Miten tiedettä ja teknologiaa kehitetään, kuka saa sijoittaa aseita avaruuteen, miten avaruusmatkailua toteutetaan, Mäkeläinen pohtii eri kysymyksiä.

– Kaivostoiminta ja raskas teollisuus tulevat myös olemaan merkittävä osa avaruudessa tapahtuvaa toimintaa tulevaisuudessa. Keskustan ja Suomen tulee olla edistyksen eturintamassa kehittämässä osaamista avaruusteknologian ja oikeudellisten pelisääntöjen laatimisessa, Soukkio jatkaa.

Eräs isoimmista asioista oli puheenjohtaja Mäkeläisen mukaan valmistautuminen tuleviin maakuntavaaleihin.

– Keskustanuorilla on 18 maakuntateesiä tulevien 18 maakunnan vaaleihin. Toivomme maakunnilta rohkeaa uudistamisen otetta. Kun Suomeen luodaan aivan uudenlainen hallintomalli, maakunnat, voidaan niissä myös kokeilla uudenlaisia toimintatapoja.

Kokeilukulttuuria liitto edistäisi esimerkiksi laskemalla äänioikeusikärajaa ja oikeutta asettua ehdolle viiteentoista ikävuoteen.

– 15-vuotiaana muun muassa rikosoikeudellinen vastuu alkaa ja nuorella on oikeus tehdä itsenäisesti työsopimus tai hankkia erinäisiä ajokortteja. 15-vuotiaan äänioikeus olisi myös mitä parhainta demokratiakasvatusta. Ollaanhan silloin vielä ysiluokan yhteiskuntaopin tunneilla! Mäkeläinen huomauttaa.

Maakuntavaalien lisäksi nuorten mielenterveys oli merkittävä puheenaihe valtuuskunnassa. Asia oli nostettu esille lukuisissa valtuuskunnalle saapuneissa aloitteissa.

Tänään julkaistussa valtuuskunnan kannanotossa nuorisoliitto haluaa rikkoa mielenterveysongelmiin liitettyjä tabuja. Keskustanuoret pitää omien sanojensa mukaan ”mielenterveyspalveluita luontevana osana ihmisen elämää hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäjänä”.

Jaksamisongelmat alkavat keskustanuorten mukaan yhä nuorempana ja jopa 20-25 prosenttia nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä.

Valtuuskunnan kannanotto toteaa, että Suomi ei ole kunnossa, ennen kuin Suomessa myös voidaan hyvin. Liitto korostaa ennaltaehkäisevän mielenterveystyön merkitystä.

– Konkreettisena toimenpiteenä vaadimme, että jokaisen yläkoululaisen, sekä toisen asteen opiskelijan olisi käytävä kerran vuodessa koulupsykologin vastaanotolla. Vuosittainen tapaaminen kasvattaisi nuoret käsittelemään tunteitaan avoimemmin ja siten mahdollistaisi palvelun piiriin hakeutumisen riittävän ajoissa, mikäli tarvetta ilmenee.

Keskustan ja Suomen tulee olla edistyksen eturintamassa kehittämässä osaamista avaruusteknologian ja oikeudellisten pelisääntöjen laatimisessa.

–Joonas Soukkio, Pirkanmaan keskustanuorten puheenjohtaja

Keskustanuoret hyväksyi myös kannanoton tulevaisuusministerin salkun luomisesta hallitukseen. Mäkeläisen mukaan tulevaisuusministerin salkkuun voisi kuulua myös avaruuspolitiikka.

– On tarpeellista, että Suomessa olisi ministeri, joka keskittyy nimenomaan megatrendeihin ja suuriin tulevaisuuden kehityslinjoihin. Digitalisaatio, tekoälyn kehittäminen, robotisaatio, ilmastonmuutos, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan mullistuminen vaativat laajaa panosta ja keskittymistä.

Läpi ei mennyt esimerkiksi aloite kannabiksen laillistamisesta ja liittokokousten järjestämisestä useammin suurissa kaupungeissa.

Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen ja Helsingin keskustanuoret olisivat Soukkion mukaan halunneet liiton toimintaan kirjauksen, jonka pohjalta keskustanuorten tulisi järjestää liittokokouksensa vähintään kerran kolmessa vuodessa jossakin yli 100 000 asukkaan kaupungissa.

– Ilahduttavaa on, että tämä herätti laajaa keskustelua liiton kaupunkipolitiikasta ja toiminnasta kaupungeissa, Soukkio iloitsee.

Valtuuskunnassa järjestettiin myös paneeli puoluejohtoon pyrkiville.

– Paneeli herätti keskustelua ja innostusta tulevasta puoluekokouksesta. Keskustanuoret lähtevät iloisin mielin kohti Sotkamoa. Liiton päätavoitteena on saada kansalaispalvelus- ja perustulomallimme puolueenkin kannoiksi, Mäkeläinen sanoo.

Valtuuskunta on keskustanuorten merkittävin päättävä elin liittokokousten välillä. Liittokokoukset järjestetään aina loka-marraskuussa ja valtuuskunnat keväisin, yleensä huhtikuussa.