Keskustanuoret haastaa päättäjiä vahvistamaan lasten unelmia: “Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään tulevaisuutensa puolesta“

Lapsen oikeuksien päivä

Keskustanuoret muistuttavat kannanotossaan, että yhä useammalla lapsella ja nuorella on huolta tulevaisuudesta. Sitä aiheuttavat korona- ja ilmastokriisit sekä pelko omasta pärjäämisestä.

– Lasten ja nuorten huolia ei saa ohittaa. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään arjessaan tai tulevaisuutensa puolesta. Kouluväkivalta, ongelmat oppimisessa tai kotona ovat osa monen lapsen ja nuoren arkea, eikä näin pitäisi olla, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen painottaa.

Kouluilla on Keskustanuorten mukaan avainasema lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisessa. Heidän mukaansa esimerkiksi oppimista häiritsevän käyttäytymisen juurisyihin tulee puuttua moniammatillisesti yksilö- ja ryhmätasolla, ennaltaehkäisevästi ja viivytyksettä.

Resursseja tulee lisätä erityisesti koulunkäynninohjaajiin ja riittävään koulunjohtamiseen, jotta työrauhaa rikkovat oppilaat saadaan tavoitettua ja ohjattua vastuullisen koulunkäyntiin

Toiselle asteelle Keskustanuorten koulutuspoliittinen ohjelma esittää jokavuotista koulupsykologikäyntiä.

– Omista asioista on aina välillä hyvä päästä puhumaan ammattilaisen kanssa. Kun voi arjessa hyvin, uskaltaa luottaa myös tulevaisuuteen, puheenjohtaja Markkanen näkee.

Keskustanuoret haluaa osaltaan auttaa Lapsen oikeuksien viestintäverkoston #SaaUnelmoida -kampanjaa, ja kannustaa aikuisia luomaan lapsille ja nuorille tulevaisuudenuskoa miten kukin hyväksi kokee.

Erityisesti Keskustanuoret osoittavat haasteensa keskustan kansanedustajille, ministereille ja puoluejohdolle:

– Kertokaa, millä tavalla te aiotte parantaa lasten ja nuorten tulevaisuususkoa ja miten toimitte heidän hyvinvointinsa parantamiseksi?

Markkanen kertoo itse unelmoineensa lapsena siitä, että saisi tehdä uraa merkityksellisen työn parissa. Lukioikäisenä se aiheutti päänvaivaa. Mitä kursseja pitäisi käydä? Mihin kouluun pitäisi hakea?

– Tulevaisuus jännitti, mutta aikuisten esimerkit ja kasvutarinat loivat uskoa siihen, että minäkin pystyn, minäkin pärjään. Unelmointi ja haaveilu asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja tuo hyvää elämään, joten unelmoikaa rohkeasti! Markkanen kannustaa.