Keskustan Vehkaperä kestävän kehityksen ohjelmasta: –Voimavarat tasa-arvotyöhön–

Kestävä kehitys

On tärkeää, että Suomi keskittää rajalliset voimavaransa YK-järjestelmässä naisten ja tyttöjen oikeuksien toteuttamiseen ja tasa-arvotyöhön, Mirja Vehkaperä (kesk.) linjasi eduskunnassa kestävän kehityksen ohjelman käsittelyssä.

Hän luonnehti keskustan eduskuntaryhmän puheenvuorossa kestävän kehityksen tavoitteita tärkeiksi globaalin ylisukupolvisuuden kannalta.

Suomen on Vehkaperän mukaan jatkettava kehityksen kärjessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Vehkaperä uskoo, että kestävällä kasvulla  voidaan luoda pohja yhdenvertaiselle, tasa-arvoiselle ja osaavalle Suomelle.

Hänestä palvelujen uudistaminen on toteutettava sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Lisäksi kehittyvillä digitaalisilla palveluilla voidaan vahvistaa iäkkäiden toimintakykyä, tukea kotona asumista ja luoda uusia yhteyksiä huolenpidolle.

Eduskuntaryhmä haluaa yritystuet kirittämään kestävän kehityksen innovatiivisia ratkaisuja.

Suomella onkin biotaloudessa ja cleantech-liiketoiminnassa Vehkaperän mukaan paljon annattavaa ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa.

Vehkaperä korosti, että arjen valinnat niin kodeissa, kaupoissa ja työpaikoilla muodostavat pohjan kestävälle tulevaisuudelle.

Valtiovallan vastuulla on puolestaan luoda otolliset edellytykset ja kannustimet vastuullisten valintojen tekemiselle.

Keskustan eduskuntaryhmä oli kaiken kaikkiaan tyytyväinen valtioneuvoston laaja-alaiseen valmisteluun, johon oli otettu mukaan suuri joukko sidosryhmiä.