Keskustan Lohi: Hoitotakuulla ajoissa lääkäriin

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi kiittää kannanotossaan hallitusta esityksestä kiristää merkittävästi kiireettömän hoidon hoitotakuuta.

– Ihmiset odottavat saavansa myös kiireettömiin terveysongelmiinsa mahdollisimman pikaisesti apua. Osa kiireettömistäkin vaivoista haittaa merkittävästi arkea ja esimerkiksi työssäkäyntiä.

Lohi muistuttaa myös, että oikea-aikaisella hoidolla ehkäistään sairauksien pahenemista.

– Varhainen puuttuminen vähentää terveysongelmien pitkittymisestä aiheutuvia haittoja ja tarvetta hakea apua kalliimmasta erikoissairaanhoidosta. Hoitotakuun määräaikojen kiristäminen edistää siten sote-uudistuksen tavoitetta siirtää painopistettä erikoissairaanhoidosta perustason palveluihin.

Keskustaedustaja kannustaa kaikkia hyvinvointialueita huomioimaan tämän strategioiden valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa.

Tänään keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa käsiteltävässä hallituksen esityksessä esitetään, että hyvinvointialueiden olisi tarjottava kiireetön hoito 1. syyskuuta 2023 lähtien kahden viikon ja 1. marraskuuta 2024 lähtien viikon kuluessa yhteydenotosta. Yli puolet terveyskeskuksista kykenee jo nyt tarjoamaan vastaanottoajan uusien määräaikojen puitteissa.

– Suomalaiset ovat siten tällä hetkellä keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, miten nopeasti he saavat tarvitsemaansa hoitoa, Lohi toteaa.

– Ihmisillä on oikeus oikea-aikaiseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta.

Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille, joilla on velvoite järjestää tarvittavat palvelu alueella asuville ihmisille. Mikäli vastaanottoaikaa ei kyetä tarjoamaan määräaikojen puitteissa, hyvinvointialueen pitää hankkia ja tarjota palvelu muualta, joko toisen hyvinvointialueen alueelta tai yksityiseltä toimijalta.

Lohi kannustaa hyvinvointialueita hyödyntämään ennakkoluulottomasti ja laajasti myös alueen yksityistä palvelutarjontaa muun muassa ostopalveluiden ja palvelusetelin avulla.