Keskustan Kivisaari: Koulutuksen kokonaiskuva hämärtynyt – "Tällaisia toimia tarvitsemme"

Koulutus

Koulutuksen tulee vastata entistä paremmin osaamistarpeisiin, kansanedustaja Pasi Kivisaari (kesk.) linjaa.

– Tarvitsemme kaavamaisuuden sijaan joustavaa ja aikaan kiinnittyvää koulutusta, missä myös vapaalla sivistystyöllä on paljon annettavaa, Kivisaari peräsi keskustan ryhmäpuheenvuorossa, kun eduskunta keskusteli valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta.

Kivisaari kokee, että koulutuksen kokonaiskuva on päässyt hämärtymään, kun järjestelmää on kehitetty vaalikausien mittaan pala kerrallaan.

– Kohtaamme suuria muutosilmiöitä, kuten työelämän murros ja teknologian ja digitaalisuuden kehitys. Koulutuksen tasa-arvon edistäminen ja muutoksiin vastaaminen edellyttää näkemystä suomalaisen koulutuksen suunnasta.

Kivisaaren mukaan kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten työ on elintärkeää.

– Meidän tulee tehdä täydennyskoulutuksesta opettajan oikeus ja velvollisuus. Kehittämisvaateet liittyvät esimerkiksi digitalisaation, kestävään kehitykseen ja johtamiseen. Näin takaamme, että tulevaisuudessakin Suomessa on maailman parhaat opettajat.

Lisäksi Kivisaari kokee, että ammattilaisten jaksamisesta on pidettävä huolta.

– Toimiessani alakoulun rehtorina, näin miten täydellä sydämellä ja kaiken itsestään antaen opettajat työtään tekevät. Opettajuuden taustalla on aina tunteva, näkevä ja kokeva ihminen, jonka hyvinvoinnin kuuluu olla – nyt ja aina – merkityksellistä. Opettajien jaksamisesta huolehtiminen edistää myös alan vetovoimaa.

Kivisaari painottaa, että jokaiselle lapsella ja nuorella pitää olla taustastaan riippumatta mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin tahto ja kyvyt mahdollistavat.

Keskustaedustajan mukaan hallitus on tehnyt konkreettisia toimia koulutuksen tasa-arvon edistämiseksi.

– Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen on näistä toimista merkittävin. Tällaisia toimia tarvitsemme. 

– Koulutuksen laadun turvaaminen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja riittäviä resursseja. Se on avain myös koronakriisin jälkeiseen nousuun. Tämän tosiasian ymmärtäminen on viisauden alku.