Kansanedustajat Savola, Pirttilahti ja Pylväs haluavat turvealalle hallitun näkymän – “Räksyttämisen ja voivottelun sijaan haluamme ratkaisut“

Turve

Keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti, Juha Pylväs ja Mikko Savola kiittelevät elinkeinoministeri Mika Lintilän tänään jukaisemia toimenpiteitä kotimaisen energian huoltovarmuuden turvaamiseksi.

– Keskusta on kuullut turvealan huolet ja hakenut sitkeästi ratkaisuja, joilla hillittäisiin alalle syntynyttä hallitsematonta pudotusta. Räksyttämisen ja voivottelun sijaan haluamme ratkaisut, joilla tilanne saadaan hallintaan, kansanedustajat toteavat.

Heidän mukaansa huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että energiaturpeen turvavarastoinnin korvaustasoa nostetaan ja myös pienille toimijoille avataan mahdollisuus turvavaraston perustamiseen.

– Huoltovarmuuden turvaamiseksi on harkittava myös uusia toimenpiteitä esimerkiksi tarpeellisen tuotantoaluemäärän ylläpitämisestä korvausta vastaan, kansanedustajat pohtivat.

Hallitusohjelman mukaan turvealan muutoksen on tapahduttava alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja siten, että se ei vaaranna Suomen sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta.

Kansanedustajat muistuttavat, että turpeen rinnalla on tehtävä töitä kotimaisen metsähakkeen tuotannon eteen. Kansanedustajien mukaan on tärkeää, että nuoria metsiä hoidetaan ajallaan ja että tehtaiden ja sahojen sivuvirrat hyödynnetään.

– On huolehdittava siitä, että uusia nevoja avataan tuotantoon. Näin ratkaistaan kuivike- ja kasvuturvetuotanto jatkossakin. Esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin ja eläinterveyden kannalta kuiviketurve on paras ratkaisu.

Pirttilahden, Pylvään ja Savolan mukaan huoltovarmuuden turvaamiseen tarvittava turpeen nosto pitää osoittaa lähtökohtaisesti yksityisten tuottajien varaan. Miehet toivovat, että suuret tuottajat kuten Vapo keskittyisivät korkeamman jalostusasteen tuotteiden, kuten biohiilen, tuottamiseen.