Kaikkonen ja Hultqvist Lännen Medialle: Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä syytä tiivistää entisestään – ”Yhdessä olemme vahvempia”

Puolustusyhteistyö

Suomen ja Ruotsin puolustusministerit Antti Kaikkonen ja Peter Hultqvist kirjoittavat tänään julkaistussa yhteisessä puheenvuorossaan, että maiden välistä puolustusyhteistyötä on syytä tiivistää entisestään.

Kaikkosen ja Hultqvistin kirjoituksen julkaisivat Suomessa Lännen Median lehdet, Ruotsissa Dagens Nyheter.

Puolustusministerit toteavat, että Suomen ja Ruotsin kahdenvälisellä puolustusyhteistyöllä on erityinen asema maidemme turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tiiviimpää yhteistyötä edellyttää Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen muuttunut turvallisuustilanne.

– Puolustusyhteistyömme lujittaminen palvelee monia tarkoituksia. Suomella ja Ruotsilla on yhteisiä geostrategisia intressejä ja näkemyksiä Itämeren alueen turvallisuushaasteista. Molempien harjoittama turvallisuuspolitiikka perustuu vahvaan kansalliseen sotilaalliseen suorituskykyyn sekä periaatteeseen, jonka mukaan turvallisuutta rakennetaan yhteistyössä muiden maiden ja järjestöjen kanssa, Kaikkonen ja Hultqvist kirjoittavat.

Puolustusministerikaksikon mukaan Suomi ja Ruotsi jatkavat yhdessä skenaariopohjaisia harjoituksia sekä virkamies- että ministeritasolla. Tarkoitus on arvioida oikeudellisesti, millaisille uusille kahdenvälisille järjestelyille tai kansallisille lainsäädäntömuutoksille voi olla tarvetta.

– Keskeinen osa jatkotyötä ovat myös kahdenväliset isäntämaatuen järjestelyt, jotka mahdollistavat koordinoitujen tai yhdistettyjen operaatioiden toteuttamisen joko Suomen tai Ruotsin alueella. Tarvittavien järjestelyjen luomisesta käydään parhaillaan keskusteluja.

– Pyrimme parantamaan yhteistä tilannekuvaa koskevia järjestelyjä. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä puolustusvoimiemme operatiivista vaikuttavuutta. Siksi selvitämme myös, miten alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyvää yhteistyötä voitaisiin syventää.