EU-maiden ministerit rummuttavat lisää ydinvoimaa

Ydinvoima

Kymmenen Euroopan unionin jäsenmaan ministerit kirjoittavat tänään maanantaina useissa eurooppalaisissa lehdissä julkaistussa yhteiskirjoituksessa vahvasti ydinvoiman puolesta.

Ministerien mukaan ydinvoima on osa ratkaisua päästöjen vähentämiseksi ja Euroopan energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi.

Kirjoituksessa halutaan ydinvoimalle esimerkiksi sama status kuin mille tahansa vähähiiliselle energianlähteelle.

– Euroopan unionin perussopimukset antavat jokaiselle jäsenmaalle oikeuden päättää energiantuotannostaan. Tämä oikeus on turvattava ja kaikkia sähköntuotannon vähähiilisiä teknologioita on pidettävä samanarvoisina, ministerit kirjoittavat.

Suomesta kirjoituksessa on mukana elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

– Ydinvoimalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa, Lintilä kirjoittaa Twitterissä.

Kirjoituksen laatineiden ministereiden mielestä ydinvoima on otettava mukaan EU:n komission valmistelemaan kestävän rahoituksen taksonomiaan, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tiedotteessaan. Lintilä korostaa ministeriön mukaan myös sähköistymisen kasvua.

– Teollisuuden ja koko yhteiskunnan sähköistyessä oman energiantuotannon merkitys korostuu. Suomelle ydinvoima on tärkeä osa toimitusvarmaa ja päästötöntä sähköntuotantoa. Siksi teemme vaikuttamistyötä yhdessä muiden maiden kanssa ydinvoiman merkityksen tunnustamiseksi ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Suomen lisäksi allekirjoittajina on ministereitä Ranskasta, Sloveniasta, Tšekistä, Slovakiasta, Kroatiasta, Bulgariasta, Romaniasta, Puolasta ja Unkarista.

Lintilä kertoo tiedotteessa, että asiasta on käyty aktiivista keskustelua saman mielisten jäsenmaiden kesken ja komission kanssa.

– Nouseva energian hinta Euroopassa korostaa tarvetta päästä eroon fossiilista polttoaineista. Ydinvoimalla on tässä uusiutuvan energian rinnalla tärkeä rooli. Valmisteltavan EU-sääntelyn on edistettävä eikä jarrutettava vähäpäästöistä energiantuotantoa Euroopassa

Ministerit korostavat myös EU:n omavaraisuutta sähköntarpeen kasvaessa. Sähköä tarvitaan lisää kun päästöjä vähennetään ja esimerkiksi vetytaloutta kehitetään. Euroopan komission teettämät tieteelliset arviot ydinenergian ympäristövaikutuksista tukevat ydinvoiman sisällyttämistä taksonomiaan, ministerit muistuttavat.

Komissio ei toistaiseksi ole antanut esitystä kriteereistä, joiden perusteella ydinvoima voisi kuulua taksonomiaan, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Kestävän rahoituksen taksonomia tarkoittaa luokittelua, jonka perusteella esimerkiksi energiantuotantoa voidaan pitää ympäristön kannalta kestävänä.

Taksonomian tavoitteena on tuottaa tietoa sijoittajille rahoituskohteiden kestävyydestä. Yksi tavoitteista on ilmastonmuutoksen hillintä.

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi kesällä Suomen tavoitteista ydinvoiman ja taksonomian suhteen. Suomi katsoo, että ilmastonmuutoksen hillintää koskevissa arviointikriteereissä ydinenergian kriteereillä on tärkeä osa, ministeriö kertoo.

– Täten on keskeistä, että komissio antaisi täydentävän delegoidun säädöksen ja ydinenergiaa koskevat arviointikriteerit mahdollisimman pian.