Jäätteenmäki pillastui suuryritysen verosuunnittelusta: Miksi vain pienet kantavat kortensa kekoon?

Verotus

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki (kesk.) kummeksuu, että käytännössä vain pienet ja keskisuuret yritykset maksavat Suomessa 20 prosentin yritysveroa.

– Ei ole oikein, että vain pienet ja keskisuuret kantavat kortensa kekoon. Suuryhtiöiden on osallistuttava samoihin talkoisiin, Jäätteenmäki vaatii Suomenmaan blogissaan.

Jäätteenmäki muistuttaa, että veronkierto ja verojenvälttely aiheuttavat suuria ongelmia.

Aggressiivinen verosuunnittelun on arvoitu aiheuttavan 50–70 miljardin euron vuosittaiset menetykset Euroopassa.

– Ongelma on Euroopan- ja maailmanlaajuinen. Maat ovat kilpajuoksussa toistensa kanssa. Kuka tarjoaa pienimmän prosentin? Missä rahalle tarjotaan paras piilo?

Jäätteenmäen mukaan komissio ansaitsee kuitenkin varovaiset kehut toimissaan veronkierron ja verojen välttelyn kitkemiseksi.

Viime viikolla komissio julkaisi yhtiöverotuksen uudistuspaketin. Osa esitystä on niin sanottu yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja.

EU:n alueella toimiville yrityksille halutaan tehdä säännöt, joilla laskea veropohjansa koko unionin alueella. Samaten yhtiöt tekisivät vain yhden veroilmoituksen EU-tuloistaan.

– Yhteisessä veropohjassa yritykset ja konsernit voisivat yhdistää kaikki eri EU-maissa saadut tulot ja tappiot. Tällä pyritään puuttumaan maiden välisiin voitonsiirtoihin verojen minimoimistarkoituksessa, Jäätteenmäki kirjoittaa.

Yhteistä veropohjaa esitetään pakollisiksi yrityksille, joiden maailmanlaajuiset vuotuiset tulot ylittävät 750 miljoonaa euroa.