EVA-analyysi: "Julkinen sote-sektori sorsii yksityisiä palveluntuottajia ja suosii omiaan"

Valvonta, raportointi ja tietosuojalaki tuottavat kilpailuongelmia, Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysi väittää
Sote

Yksityistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaa säännellään ja valvotaan tiukemmin kuin vastaavaa tehtävää hoitavaa julkista toimijaa, valitetaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) julkaisemassa analyysissa.

Otsikolla ”EVA Analyysi Soten sokeat pisteet – Näin julkinen sektori sorsii yksityisiä palveluntuottajia ja suosii omiaan” Ilkka Haavisto, Heini Larros ja Sami Metelinen nostavat esiin kolme sote-markkinoiden kilpailuongelmaa: sote-palvelujen valvonta, tietosuojalaki sekä valinnanvapauslain raportointivelvoitteet.

Eduskuntakäsittelyssä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiesitys asettaa yksityisille palveluntuottajille ylimääräisiä raportointivelvoitteita. Yksityisten palveluntuottajien on eriytettävä julkisen valinnan palvelutuotannon kirjanpito ja avattava kilpailijoilleen yksityiskohtaisesti julkisen valinnan palvelutuotannon kustannusrakenteensa.

Analyysissä kiinnitetään huomiota myös siihen, että nykyisin lupamenettely saattaa julkiset ja yksityiset toimijat eri asemaan. Yksityiset toimijat tarvitsevat luvan, mutta julkinen ei.

Tuottajalaki muuttaisi erot valvonnassa, kun kaikille toimijoille tulisi samanlaiset lupaehdot. Analyysissa vaaditaan, että vaikka sote-paketti muuten kaatuisi, tämä osa pitäisi joka tapauksessa hyväksyä.

Kirjoittajat muistuttavat, että Ruotsin terveydenhuollon valinnanvapauden keskeinen ongelma on ollut se, että kunnat ovat eri tavoin tukeneet yksiköitään, jotka eivät muuten olisi pysyneet mukana kilpailussa. Tämä on vääristänyt kilpailua.

– Valinnanvapauslakiehdotus ei takaa riittäviä keinoja siihen, että maakunnan liikelaitosten subventointi kilpailua vääristävällä tavalla estettäisiin.

Analyysissa todetaankin, että olennaista olisi varmistaa, että maakunnan muun toiminnan resurssit pidetään erillään sote-keskuksen toiminnasta.

Osansa kritiikistä saa myös juuri hyväksytty tietosuojalaki, jossa yksityisiin yrityksiin kohdistuva sanktioriski analyysin mukaan vääristää kilpailua.

Uuden tietosuojalain perusteella julkiselle sektorille ei voi määrätä hallinnollista sakkoa, mutta yksityiselle voidaan. EVAn mukaan yksityisen sektorin toimijan pitää varautua toiminnassaan jopa 20 miljoonan euron sakkoihin.

EVA:n määrittelemistä ongelmista suuri osa liittyy siihen, että perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt, että julkinen sektori yhtiöittäisi kaikki tuottamansa sote-palvelut.

Analyysissa korostetaan, että yhtiöittäminen olisi ainoa tapa varmistaa julkisen ja yksityisen palveluntuottajan tasapuolinen kohtelu.

Perustuslakivaliokunta taas aikoinaan katsoi, että maakunnalla on aina vastuu palveluiden tarjoamisesta, eikä niiden tarjonta voi katketa konkurssiin.

Kuntalehti viittaa analyysista uutisoidessaan siihen, että siinä tuodaan esille samoja argumentteja, joiden perusteella valinnanvapauslakia on vaadittu alistettavaksi EU:n komission tarkastettavaksi.

– Perustuslakivaliokunta arvioi myös tätä ottaessaan kantaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokseen, kirjoittaa Kuntalehti.