Esittelyssä Hämeen vaalipiirin keskustalaiset ehdokkaat

Eduskuntavaalit 2019

Suo­men­maa ana­ly­soi ja esit­te­lee jo­kai­sen vaa­li­pii­rin ti­lan­teen en­nen huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­le­ja. Vuo­ros­sa on Hämeen vaa­li­pii­ri. Eh­dok­kaat ovat laa­ti­neet esit­te­ly­teks­tin­sä it­se.

Launo Haapamäki, Petri Hakamäki, Johanna Häggman, Timo Kaunisto, Hilkka Kemppi, Heli Lehtilä ja Kaisa Liski

Launo Haapamäki, 29, hallintotieteen maisteri, yhteyspäällikkö Hattulan kunnassa

Naimisissa, lukumiehiä sekä ahkera kuntoilija ja kirjoittaja. Olen ponnistanut maailmalle neljän lapsen työläisperheestä ja asetuin ehdolle politiikan ulkopuolelta vaihtoehtona perinteisille poliitikoille ja poliittiselle kulttuurille. Sydäntä lähellä erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, historia sekä kuntien tulevaisuuden roolit ja tehtävät.

Petri Hakamäki, 44, sähköasentaja ja insinööri (amk), tuotepäällikkö

Olen vastuuntuntoinen ja ollut aina kiinnostunut yhteisten asioiden hoidosta. Vapaa-ajallani aktiivisesti lasten ja nuorten parissa liikunta- sekä mopopajaharrastuksissa lähes 15 vuoden ajan. Tässä sinulle varmasti äänesi arvoinen, tekevä ja toimiva uusi kansanedustaja Janakkalasta. Päätöksiä teen tasapuolisesti ja -arvoisesti. Paljon puhutaan, minä toimin!

Johanna Häggman, 47, sairaanhoitaja

Olen forssalainen haasteista pitävä päämäärätietoinen tahto- ja tekijänainen. Sairaanhoitaja ja äiti. Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen. Haluan edistää oikeudenmukaisuutta, huolenpitoa ja arjen turvallisuutta, paikallisuutta ja maaseudun elinvoimaa sekä vastuullista ja järkevää alueiden kehittämis- ja ympäristöpolitiikkaa.

Timo Kaunisto, 56, agronomi, maaseutuyrittäjä ja tohtoriopiskelija

Olen osaava ja kokenut keskustavaikuttaja, alkiolainen arvopoliitikko. Tavoittelen paikkaa eduskunnassa ajaakseni hämäläisten etuja. Maakuntaa on vahvistettava, päärata ja kakkostie remontoitava ja maaseudun elinkeinojen kannattavuutta parannettava. Lapsiperheet ja takuueläkeläiset huomion kohteeksi.

Hilkka Kemppi, 30, restonomi ja opettaja (TAM), maakuntahallinnon valmistelija ja Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Olen keskeltä ponnistava hevoshullu varttikarjalainen, jonka tahto kuroa ääripäitä yhteen ja puolustaa oikeudenmukaisuutta veti mukaan politiikkaan. Politiikan tehtävä on kiireesti lisätä uskoa tulevaisuuteen, sillä Suomen seuraavan sadan vuoden tarinaa rakennetaan jo. Koen, että Suomi on vahva silloin, kun suomalaiset vetävät yhdestä köydestä.

Heli Lehtilä, 41, hallintotieteiden maisteri, maanviljelysteknikko, opettaja

Työskentelen MSL:ssa koulutussuunnittelijana vastuualueenani keskustan koulutusyhteistyö. Olen myös sivutoiminen lomituspalveluyrittäjä. Oikeudenmukaisuus ja ihmisten yhdenvertaisuus ohjaavat minua päätöksenteossa ylitse kaiken muun, koska mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei saata olla lakikaan. Tulevaisuuden Suomi rakennetaan kaikki mukana pitämällä!

Kaisa Liski, 51, yrittäjä

Olen hausjärveläinen, Helsingissä syntynyt äiti, isoäiti, yrittäjä ja kunnanvaltuutettu. Työllistän tällä hetkellä 20 ihmistä itseni lisäksi. Luottamustoimissa olen ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja sairaanhoitopiirin valtuustossa. Harrastan seuratansseja ja politiikkaa. Eduskuntavaaliehdokkaana toisesta harrastuksesta on nyt toivottavasti tulossa työ.

Mika Mäentalo, Janne Näsi, Jukka Mölsä, Katri Pakkanen, Juha Rehula, Virpi Siltala ja Martti Talja

Jukka Mölsä, 39, tradenomi, maatalousyrittäjä

Olen kolmilapsisen perheen isä ja toiminut eri luottamustehtävissä kunta- ja maakuntatasolla, järjestö- ja yrityskentässä. Pyrin toimimaan kaikissa tilanteissa toisia kunnioittaen ja yhdessä hyvään yhteistyöhön tähdäten, kuunnellen ja keskustellen. Maaseudun elinvoima sekä sivistys ja koulutus ovat tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Hyvän huomisen puolesta.

Mika Mäentalo, 50, vanhempi rikoskonstaapeli, luottamusmies

Olen syntyisin Sysmästä. Oikeudenmukaisuus on ollut aina tärkeää – siksi päädyin poliisiksi 27 vuotta sitten ja pian myös luottamusmieheksi. Harrastuksena veljeni maatilan kesätyöt. Politiikassa mukana vuosituhannen vaihteesta. Tärkeitä asioita arjen turvallisuus, kotimainen ruoantuotanto ja liikenneverkko. Näkemystä niin maaseutu- kuin kaupunkiasumisesta.

Janne Näsi, 51, agrologi, maatalousyrittäjä

Olen maatalousyrittäjä ja pitänyt lypsytilamme Tuuloksessa kehityksessä mukana jo 25 vuotta. Maatalouden vastuullisuus ja eettisyys ovat minulle tärkeitä teemoja. Tehomaatalous ei pilaa vesiä ja ilmastoa. Pelto- ja metsäresurssien tehokas käyttö ovat pikemminkin ratkaisuja – esimerkiksi biokaasu ja polttohake ovat tulevaisuuden energiamuotoja.

Katri Pakkanen, 52, sairaanhoitaja ja kosmetologi

Olen Kymenlaakson maaseudulta lähtöisin ja sukujuuriltaan karjalainen, suorasanainen sairaanhoitaja ja kosmetologi. Työskentelen avoterveydenhuollossa, jossa olen etulinjassa kuulemassa kaupunkilaisten huolista ja murheista. Perillä terveydenhuollon tilasta Lahden alueella. Tulevaisuus äänestäjien käsissä.

Juha Rehula, 55, sosionomi, kansanedustaja vuodesta 1996, ministerinä kahdesti

Intohimona keskustalaisuus. Työtä riittää niiden puolesta, joiden ääni ei muuten kuulu. Etsin rastia kompassinkin kanssa, hiihdän ladulla kohti maalia ja kivet kolisevat jäällä. On mahdotonta puhua jonkun puolesta, ellei tiedä, mistä puhuu – tunnen ihmiset koko Suomessa. Aina voi oppia uutta, ja mikä tärkeintä – kuunnella. Paineissa testattu – koko vartalolla.

Virpi Siltala, 50, tekninen piirtäjä, projektipäällikkö

Kahden opiskelevan lapsen kaupunkilaistunut äiti maalta. Ikäihmisten asiat ovat tulleet tutuiksi muistisairaan äitini kautta. Vanhustenhoidosta on huolehdittava ja välitettävä. Kotihoitoa tulee kehittää – kunnon hoito, riittävä ravinto ja liikuntaa toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Välitetään ja pidetään huolta luonnostamme. Puhdas luonto, puhdas ruoka.

Martti Talja, 67, professori, erikoislääkäri, kansanedustaja

Olen ollut kansanedustaja vuodesta 2015 – samalla muun muassa sote-valiokunnan jäsen. Eduskuntatyössä olen hyödyntänyt sitä kokemusta, joka minulle on kertynyt aiemmista johtamistehtävistäni esimerkiksi keskussairaalan johtajana. Mukana lukuisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Tätä kokemusta tarvitaan eduskunnassa myös ensi kaudella.