THL: Ikääntyneiden asema on ollut hyvin haavoittuvainen koronakriisin aikana

Ikääntyneet

Ikääntyneiden asema on ollut hyvin haavoittuvainen koronakriisin aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla toimivien tulisi olla tietoisia, ettei ikääntyneiden oikeus turvalliseen elämään välttämättä toteudu.

THL korostaa, että ikääntyneiden tilannetta koskeviin huoli-ilmoituksiin tulisi suhtautua lakisääteisenä työvälineenä, jolla ikääntyneiden kokema kaltoinkohtelu voidaan tunnistaa ja jolla siihen voidaan puuttua.

Laitos vaatii, että tietoa ikääntyneiden kaltoinkohtelusta ja siihen puuttumisen keinoista tulisi lisätä. Suomesta puuttuu systemaattinen ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja riskitekijöiden tutkimus.

Ikääntyneiden kaltoinkohtelu voi olla fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista ja taloudellista hyväksikäyttöä sekä hoidon ja avun laiminlyömistä.